Aktualności i protokoły PDF Drukuj Email

2014/2015

Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Rodziców z 01.10.2014 r.

             W pierwszej części zebrania Rady Rodziców odbyło się spotkanie z panią Dyrektor Lubicą Ząbkiewicz, w czasie którego poruszono następujące tematy:

1)     Pani Dyrektor podziękowała nam za zeszłoroczną, owocną współpracę oraz zapewniła o gotowości do komunikacji i współdziałania z Radą Rodziców w nowym roku szkolnym. Przedstawiła również plany i zamierzenia dyrekcji na nadchodzące miesiące. W związku z przygotowaniami do realizacji programu telewizyjnego na terenie szkoły w dniu jutrzejszym i koniecznością uczestnictwa w nich pani Dyrektor, ustaliliśmy, że dokładne omówienie tych kwestii odbędzie się na kolejnym spotkaniu Rady Rodziców w listopadzie.

2)     Rozmawialiśmy o wymogach, które powinien spełniać strój szkolny.

3)     Pani Dyrektor odniosła się do coraz większej liczby publikacji i doniesień medialnych dotyczących naszej szkoły oraz jej pozytywnego obrazu w prasie i telewizji.

4)     Omówiliśmy kwestię konieczności modernizacji szkolnego monitoringu, który, naszym zdaniem, zupełnie nie spełnia swojego zadania. Kamery przed wejściem do gimnazjum nie działają, postulujemy również umieszczenie kamer na szkolnych korytarzach. Naprawy wymaga także zewnętrzne oświetlenie po stronie gimnazjum.

 W drugiej części spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

 1)  Pani Przewodnicząca RR w roku szkolnym 2012/2013 Irena Narożnowska-Sudoł  powitała nowych członków RR oraz przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w poprzednim roku szkolnym.

2)  Na dzisiejszym posiedzeniu RR wybrano nowy skład Prezydium spośród wszystkich 25 obecnych  na zebraniu przedstawicieli rodziców. Wybrano Prezydium RR w składzie:

a) dla Szkoły Podstawowej:

            Aneta Wierzbowska - Przewodnicząca;

            Izabela Surdyn - Wiceprzewodnicząca;

b) dla Gimnazjum:

            Irena Narożnowska-Sudoł- Przewodnicząca

            Iwona Mokwa - Tarnowska -  Wiceprzewodnicząca

c) dla Zespołu Szkół (połączone Prezydium Szkoły Podstawowej i Gimnazjum):

            Irena Narożnowska-Sudoł - Przewodnicząca

            Izabela Surdyn - Wiceprzewodnicząca

            Mirosława Mumot - Skarbnik

            Marta Żuk – Sekretarz

 

3)    Odbyło się głosowanie nad wnioskiem o dofinansowanie do ślubowania klas pierwszych. Wyniki: przeciw: 24os. wstrzymała się:1os., zatem wniosek zaopiniowano negatywnie.

4)    Głosowaliśmy również nad wnioskiem Samorządu Szkolnego o dofinansowanie cukierków na dyskotekę gimnazjum. Wszyscy obecni na zebraniu członkowie RR głosowali za przyjęciem wniosku.

5)    Postanowiliśmy wystąpić do dyrekcji szkoły z wnioskiem o pilny remont toalety dziewcząt w gimnazjum, ponieważ jej stan z roku na rok jest coraz gorszy, aktualnie, naszym zdaniem, nie nadaje się do użytku.

6)    Zastanawialiśmy się wspólnie nad celami i zadaniami Rady Rodziców w nowym roku szkolnym oraz omawialiśmy czekające nas ważne wydarzenia, które będą miały miejsce w szkole w najbliższych miesiącach.

7)    Otrzymaliśmy niepokojące sygnały, że w szkole pojawiły się narkotyki, postanowiliśmy niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrekcji i odpowiednim służbom, zamierzamy również aktywnie włączyć się w walkę z tym problemem.

8)    Zaplanowano kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 5 listopada.

 Sekretarz Marta Żuk

 


Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Rodziców z 04.11.2014 r.

 W pierwszej części drugiego w tym roku szkolnym zebrania Rady Rodziców dyskutowaliśmy o problemach z zakupem ćwiczeń do języka angielskiego dla pierwszych klas SP. W związku z nowymi przepisami, zgodnie z którymi zakupem podręczników dla pierwszoklasistów zajmuje się szkoła, a fundusze na ten cel pochodzą z dotacji MEN, rodzice są oburzeni, że do dnia dzisiejszego dzieci nie otrzymały ćwiczeń do języka angielskiego. Rada Rodziców zwróciła się do dyrekcji szkoły z wnioskiem o wyjaśnienie tej sytuacji. Rodzice pierwszoklasistów, chcąc jak najszybciej zapewnić dzieciom dostęp do brakujących książek, zwrócili się do Rady Rodziców, aby za jej pośrednictwem zamówić podręczniki. Chcielibyśmy w najbliższych dniach zakończyć to wielkie zamieszanie.

 W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilkanaście skarg dotyczących zachowania pani Agnieszki Krakowiak, nauczycielki matematyki. Są to kolejne już problemy tego typu, Rada Rodziców wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat interweniowała, a na Panią Krakowiak skargi wpływają notorycznie. Zachęciliśmy rodziców i uczniów do kontaktu z dyrekcją w tej sprawie, będziemy monitorować tą sytuację. Pani Dyrektor rozumie nasze poruszenie w związku z tym problemem, zaproponowała spotkanie i przedyskutowanie tego tematu.

 Coraz większa liczba rodziców zainteresowana jest możliwością płatności za obiady za pośrednictwem przelewów na konto bankowe, ponieważ z uwagi na obowiązki zawodowe trudno im przyjść do szkoły w godzinach pracy intendentki i sekretariatu. W tej sprawie w imieniu Rady Rodziców, z władzami szkoły kontaktowała się Pani Magdalena Przybyłowicz, aktualnie trwają negocjacje mające na celu umożliwienie wszystkim rodzicom takich płatności.

 Omawialiśmy również temat powtarzającego się problemu wszawicy w szkole. Otrzymaliśmy zgłoszenia, że część rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, bagatelizuje ten problem i nie podejmuje odpowiednich kroków w kierunku jego usunięcia. W związku z tym, jako przedstawiciele poszczególnych klas zobowiązaliśmy się do uwrażliwienia rodziców w naszych klasach na konieczność zaangażowania się wszystkich w walkę z wszawicą oraz podkreślać jej skutki i wyjątkowo łatwe przenoszenie się wszy z jednego dziecka na drugie.

 W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele niepokojących zgłoszeń związanych z handlem obnośnym w szkole. Dlatego też Rada Rodziców, w imieniu wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Straszynie, zwróciła się do Dyrekcji Szkoły z  prośbą o uniemożliwienie firmom zewnętrznym prezentowania i oferowania naszym dzieciom różnych produktów i usług w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Jeżeli firmy zewnętrzne byłyby zainteresowane zapoznaniem rodziców ze swoją ofertą, zapraszamy na nasze zebrania. Pismo w tej sprawie złożę w najbliższych dniach w sekretariacie szkoły.

Zaplanowano kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 3 grudnia.

Sekretarz, Marta Żuk 


 Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Rodziców z 03.12.2014 r.

 Na dzisiejsze zebranie, oprócz członków RR, przybyła Pani Dyrektor Lubica Ząbkiewicz oraz przedstawiciele rodziców klasy IIC SP, którzy zgłosili problem związany z zachowaniem wychowawcy tej klasy, pani Henryki Pajki.

 Rodzice twierdzą, że pani Pajka krzyczy, obraża dzieci, nie przerabia materiału przewidzianego programem nauczania, bardzo często jest nieobecna w pracy. Ponadto rodzice zgłosili problem z komunikacją z wychowawcą klasy – podobno nie chce dialogu, nie odpowiada na pytania rodziców, w czasie ostatniej wywiadówki miały miejsce nieprzyjemne sceny.  Rozmawialiśmy wszyscy o sposobach rozwiązania tego problemu, pani Dyrektor podjęła się mediacji w tym konflikcie.

 W drugiej części zebrania, pani Dyrektor omówiła z nami następujące tematy:

1)     Toalety w szkole zostały wyremontowane ale niestety w ostatnim czasie doszło do kolejnych zniszczeń spowodowanych przez uczniów, pojawiły się również wulgarne napisy i rysunki. Zastanawialiśmy się jak można powstrzymać ten proceder. Pomysłów było bardzo wiele: instalacja monitoringu przy wejściu do toalet, dyżury wolontariuszy w czasie przerw, częste wizyty pani woźnej w łazienkach, wyłączenie prądu i zdjęcie luster w celu zlikwidowania zbierania się dużej ilości dziewcząt w toalecie.  Ostatecznie zdecydowaliśmy, że przedstawiciele RR przejdą przez wszystkie klasy i poinformują uczniów o tym, że jako rodzice nie zgadzamy się na takie zachowanie dzieci i oczekujemy zmiany w tym zakresie. Zależy nam, żeby nasze dzieci mogły korzystać z czystych łazienek, w komfortowych warunkach. Zapewniliśmy, że będziemy współpracować z dyrekcją i uczynimy wszystko, żeby winni dewastacji toalet zostali wykryci i ukarani.

2)     Rozmawialiśmy o kolejnych zgłoszeniach dotyczących pani Agnieszki Krakowiak, właściwie nie ma tygodnia, żeby nie wpływały do nas skargi na jej temat od uczniów i rodziców z klas, w których uczy matematyki. Oczekujemy jako przedstawiciele rodziców zdecydowanych działań w tej sprawie, która ciągnie się już wiele lat. Pani Dyrektor zapewniła nas, że nie bagatelizuje naszych zgłoszeń.

3)     Pani Dyrektor przeprosiła za zamieszanie z zakupem ćwiczeń do języka angielskiego dla klas I SP. Aktualnie wszystkie dzieci z klas pierwszych posiadają wszystkie potrzebne książki.

4)     Naszą petycję w sprawie zakazu handlu obnośnego w szkole podpisali i poparli nauczyciele, prośba o niewpuszczanie firm zewnętrznych będzie respektowana.

5)     Należy wyjaśnić z Samorządem Szkolnym problem sprzątania po szkolnych dyskotekach. Jest też pomysł, aby dyskoteki dla SP i Gimnazjum organizować osobno.

6)     Rozmawialiśmy o pomysłach zagospodarowania środków, które w ostatnich latach wpłynęły z odliczeń 1% podatku dochodowego. Wpływy wyglądają następująco:

za 2009r. - 4000zł

za 2010r. - 2712zł

za 2011r. - 460zł

za 2012r. - 834zł

za 2013r. - 1670zł

Razem mamy więc 5680zł. Chcielibyśmy, aby z tych pieniędzy dofinansować np. zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne dla dzieci.

Również w tym roku chcemy zachęcić rodziców do przekazania 1% podatku dochodowego na szkołę. Zwróciliśmy się do Pani Beaty Giedo, która w zeszłym roku zajęła się stworzeniem plakatu propagującego tą akcję, aby również w tym roku taki plakat w szkole zawiesić. W tym roku planujemy zbierać pieniądze na wyposażenie sali do nauczania biologii i przyrody w tablety i czytniki e-booków.

7)     Pani Dyrektor poinformowała o kolejnych darowiznach komputerów dla szkoły, zorganizowanych przez rodziców naszych uczniów. Zasilą one szkolną pracownię komputerową, bibliotekę i poszczególne klasy.

8)     Wiosną na szkolnym placu zabaw powstanie nowa piaskownica, o którą proszą dzieci z oddziału przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.

9)     Harmonogram pracy szkolnej pielęgniarki przedstawia się następująco: gabinet czynny jest od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 15:10. Rodzice mogą zgłaszać do pielęgniarki problemy związane z higieną i epidemiologią, na wniosek rodzica pielęgniarka szkolna może np. dokonać sprawdzenia głów dzieci w danej klasie na obecność wszawicy.

 W trzeciej części spotkania, po wyjściu Pani Dyrektor, zostały poruszone następujące zagadnienia:

1.     Odbyło się głosowanie nad wnioskiem o dofinansowanie do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Gimnazjum. Wniosek zaopiniowano pozytywnie, przekazana zostanie kwota 200zł. Wszyscy obecni na zebraniu członkowie RR głosowali za przyjęciem wniosku.

2.     Na wniosek Pani Dyrektor, w związku z okresowymi ocenami pracy, zaopiniowaliśmy pracę nauczycieli:

             Pan A. Rybak, nauczyciel fizyki – ocena pozytywna

             Pani A. Krakowiak, nauczyciel matematyki – ocena bardzo negatywna

             Szczegółowe uzasadnienie ocen zostało przekazane do wiadomości Dyrekcji Szkoły.

3.     W związku z powtarzającymi się sygnałami o narkotykach w pobliżu szkoły, zdecydowaliśmy się poprosić lokalne służby mundurowe o zorganizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie narkomanii wśród uczniów.

4.     Zaplanowano kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 7 stycznia.

Sekretarz, 

Marta Żuk


2013/2014

 Kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 6 listopada 2013 r.
 

Belfer Roku 2013

 

 

 Belfer Roku” to honorowy tytuł przyznawany rokrocznie Nauczycielom naszej szkoły przez Uczniów. Uczniowie oddają głos na Nauczyciela, który ich zdaniem jest najlepszy i uzasadniają swój wybór. Konkurs jest organizowany przez Radę Rodziców przy współudziale Samorządu Szkolnego oraz Dyrekcji szkoły. To już czwarta edycja tego plebiscytu, który cieszy się nadzwyczajnym zainteresowaniem. Zdając sobie sprawę z ograniczeń tego rodzaju oceny, należy pamiętać, że jest to przede wszystkim zabawa oraz jednocześnie potrzeba uhonorowania Nauczycieli z sercem, otwartych na potrzeby i troski uczniów oraz z pozytywnym nastawieniem do świata. 

 

Belfer Roku 2013

Na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012 / 2013 w Zespole Szkół w Straszynie zaproszona została pani Katarzyna Hall obecnie poseł na sejm, a minister edukacji narodowej w ubiegłej kadencji rządu. Głównym celem jej wizyty było uhonorowanie wybitnych – w opinii uczniów – nauczycieli, którzy zostali laureatami prestiżowego konkursu Belfer Roku 2013.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu laureatów konkursu Belfer Roku 2013 w Zespole Szkół w Straszynie wraz z wybranymi argumentami uczniów.

Belfer Roku 2013 w Szkole Podstawowej w Straszynie:

I miejsce – Pamela Chłodna
- można z nią otwarcie porozmawiać, zaangażowana w prowadzenie lekcji, wymagająca, miła, sprawiedliwa, lubi naśladować bohaterów różnych bajek, dobrze uczy, fajna, ładnie śpiewa, ma operowy głos, wyrozumiała, zabawna, ma duże poczucie humoru, uśmiechnięta, wesoła, zadowolona, ma dobry kontakt z młodzieżą, serce wkłada w pracę, zachowuje się jak przyjaciółka, kochamy ją.

II miejsce – Alina Seta
- dobrze uczy i tłumaczy zadania, jeśli ktoś czegoś nie rozumie, to pani zawsze poświęci na to czas, tańczy pod tablicą, zawsze wesoła, uśmiechnięta, potrafi wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zadanie, zawsze można na nią liczyć, tłumaczy na prostych życiowych sprawach, uczciwa i sprawiedliwa, nie krzyczy, potrafi dogadać się z uczniami, daje nam drugą szansę i pomaga nam we wszystkim, Pani Alina ma nas pod kontrolą i jest zabawna i poważna.

III miejsce – Ewelina Hańć
- opis poniżej

Belfer Roku 2013 Belfer Roku 2013 w Gimnazjum w Straszynie:

I miejsce – Ewelina Hańć
- dobra, fajna, dobrze uczy, miła, wybaczająca, wesoła, jesteśmy dla niej ważni, śmieszna, potrafi się wczuć w położenie ucznia, wyrozumiała, wie jak pocieszyć klasę i nie jest surowa, ma kreatywne pomysły, szczera, ładnie maluje, lekcje są zabawne, zajmuje się nami.

II miejsce – Agnieszka Gos – Jóźwik
- dobrze tłumaczy i uczy, ciekawie i w miłej atmosferze prowadzi lekcje, zabawna, lojalna, uczciwa wobec uczniów, potrafi się pośmiać w odpowiednich momentach, chętna do pomocy, wyrozumiała, inna niż inni nauczyciele, można na nią zawsze liczyć, jest czas na żarty i na naukę, ma dobre podejście do uczniów, genialnie prowadzi lekcje, sprawiedliwa, potrafi rozmawiać z uczniami nie tylko na tematy szkoły, lekcje nie są nudne, pomaga w wyborach życiowych.

III miejsce – Pamela Chłodna
- opis powyżej

Belfer Roku 2013

Belfer Roku 2013 - wyróżnienia dla nauczycieli Zespołu Szkół w Straszynie:

Bożena Rycyk
- rozbawia nas głosem, zabawna, zawsze umie znaleźć radę, kiedy ktoś ma kłopoty, zawsze pomaga w rozwiązaniu różnych spraw, stosuje metody wychowawcze, ciekawie prowadzi lekcje, bardzo dobrze tłumaczy i uczy, uczciwa, daruje czasem kartkówki, ładna, fajna, pomaga i lubi uczniów, ma poczucie humoru, na lekcjach nigdy nie jest nudno, dobrze planuje lekcje, mówi do nas "moje żuczki", konkretna, puszcza wiele ciekawych filmów, wesoła.

Beata Lewandowska
- miła, ma pomocne nastawienie do ucznia, zna się na żartach, dobrze uczy i tłumaczy, pokazała nam tańczącą mysz, dzięki niej mogłam w tym roku mocniej zgłębić swą wiedzę z matematyki, sprawiedliwa, super kobieta, ma dobry kontakt z uczniami, dzięki niej matematyka staje się fajniejsza,, zawsze wytłumaczy do końca, jest czas na żarty i na naukę, umie pomagać innym, dyscyplinuje, ma poczucie humoru, miła atmosfera na lekcjach, wyrozumiała, pomocna, umie rozwiązać wszystkie problemy.

Magdalena Nowak
- miła, sprawiedliwa, ma doskonale metody nauczania, fajna, sympatyczna, dobrze uczy, energiczna, pomysłowa, zawsze uśmiechnięta, umie tłumaczyć, ciekawie uczy przedmiotu, zachęca do nauki, wyrozumiała, poważna, fajnie się z nią rozmawia, świetnie tłumaczy, ma dobre podejście do uczniów, dokładnie tłumaczy.

Gratulujemy sympatycznym Belferkom Roku 2013 i życzymy wszystkim nauczycielom, aby jak najczęściej przeżywali radość, kiedy to właśnie są doceniani przez uczniów.

Irena Narożnowska-Sudoł

---------------------------------  

 

Krótkie sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012:
- po długiej batalii zainstalowano w Straszynie tablice informujące o pomiarach prędkości; dodatkowo na światłach,  
  na głównym przejściu dla pieszych, zamieszczono fotorejestrator,
- zainicjowaliśmy nowe inwestycje w Straszynie: budowa skate-parku, wielofunkcyjnego boiska   
  sportowego i placu zabaw,
- interweniowaliśmy w sprawie bezpiecznego odbioru młodszych dzieci ze świetlicy,
- zorganizowaliśmy wyjazd uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na Festiwal Filmowy Gdynia Dzieciom, 
  przygotowany przez OKSiR Cieplewo,
- zorganizowano kurs na kartę motorowerową dla uczniów powyżej 13 roku życia,
- w czerwcu 2012 odbył się festyn pt. Strasznie Fajny Dzień Dziecka w Straszynie,
- monitorowaliśmy działania dotyczące „spalonego domu” – Nadzór Budowlany wydał nakaz rozbiórki, natomiast  
  jedni z mieszkańców odwołali się od tej decyzji i sprawa utknęła; na wniosek RR został uprzątnięty teren z resztek    
  azbestu, zainstalowano nową siatkę zabezpieczającą i poprawiono ogrodzenie,
- przeprowadziliśmy III edycję konkursu Belfer Roku,
- dofinansowaliśmy liczne konkursy i imprezy szkolne; doposażyliśmy świetlicę szkolną,
- prowadziliśmy mediacje pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami,
- poddaliśmy kontroli produkty sprzedawane w sklepiku szkolnym. 

Główne cele Rady Rodziców na rok szkolny 2012/2013: 
1. prewencja dot. narkotyków 
- program trójtorowy, skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli, przy ścisłej współpracy 
  z panią dyrektor, panią wójt, komendantem Policji i ośrodkami specjalistycznymi,
2. wspomaganie podwyższania poziomu nauczania 
- pomoc przy organizowaniu konkursów szkolnych i zajęć pozalekcyjnych,
- zorganizowanie spotkania uczniów klas III Gimnazjum z absolwentami, dotyczącego wyboru szkoły 
  ponadgimnazjalnej oraz dostarczenie rodzicom informacji o ofertach tych szkół,  
- przygotowanie i przeprowadzeniem konkursu Belfer Roku 2013,
- pomoc nauczycielom w nagradzaniu uczniów, którzy polepszyli wyniki w nauce i zachowanie, 
- wspieranie uczniów wybitnie zdolnych i pomoc uczniom słabszym,
- pomoc w ubieganiu się o stypendia fundowane przez różne instytucje,
3. sport 
- wspieranie szkółek sportowych, współpraca z OKSiRem trzymającym pieczę nad koszykówką 
  i piłką nożną,
- rekreacja – rajdy rowerowe, biegi, spływy kajakowe organizowane przez Gminę i Radę Sołecką,
- spotkania ze sportowcami, m.in. Lechistami i żużlowcami, 
- współpraca ze szkółką Mateusza Kusznierewicza,
- współorganizowanie wyjazdów na mecze do PGE Arena i ERGO Arena,
4. kultura 
- przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty np. fotografii, malarstwa - wyjazdy dzieci 
  i zaproszenia artystów do naszej szkoły,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych.
Powyższy program ma na celu zainteresowanie ucznia nauką, sportem i kulturą oraz zapobieżenie tak wszechobecnym problemom z narkotykami w innych szkołach. Oczywiście Rada Rodziców zajmuje się sprawami bieżącymi, takimi jak np. bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.     
Prosimy zgłaszać swoje uwagi dotyczące szkoły oraz przedkładać propozycje dotyczące finansowania przedsięwzięć szkolnych na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    

                                                        z poważaniem: Rada Rodziców ZS Straszyn

 

Pomoc w nauce

Szanowni Rodzice i Wolontariusze-Nauczyciele!

W związku z inicjatywą Pań wolontariuszek-nauczycielek dotyczącą pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia w nauce uprzejmie prosimy o:
 • zgłaszanie się  rodziców, którzy uważają, że taka pomoc jest potrzebna ich dzieciom. Przy tym prosimy o sprecyzowanie problemów w nauce, z którymi spotykają się ich dzieci.
 • zgłaszanie się kolejnych nauczycieli- wolontariuszy, z określeniem rodzaju przedmiotów, z którego mogliby udzielać korepetycji.
Chcemy pośredniczyć w kontakcie między Państwem.
Do tej pory chęć pomocy zgłosili następujący wolontariusze:
 •    nauczyciel chemii;
 •    pomoc w walce z dysgrafią dla dzieci klas 1-3,
 •    ogólna pomoc w odrabianiu lekcji.

Z góry dziękujemy za wsparcie dla tej inicjatywy.
Jednocześnie chcemy wyraźnie zaznaczyć i przypominamy, iż pierwszym i najbardziej odpowiednim sposobem na zgłaszanie problemów z nauką dziecka jest wychowawczyni lub dyrektor naszej szkoły.

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie

 

Prośby o dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych akceptowane są przez Radę Rodziców w drodze głosowania podczas zebrań, dlatego prosimy szanownych nauczycieli o przekazywanie ich Radzie Rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Rodziców z  09.10.2013 r.

  W pierwszej części zebrania Rady Rodziców (RR) odbyło się spotkanie z panią Dyrektor Lubicą Ząbkiewicz, w czasie którego poruszono następujące tematy:

 1)     Pani Dyrektor odniosła się do artykułu prasowego, który ukazał się na łamach gazety lokalnej, mówiącego o problemach z komunikacją pomiędzy Dyrekcją szkoły a rodzicami. Pani Dyrektor zapewniła o swojej chęci prowadzenia regularnego dialogu z Radą Rodziców i każdym zainteresowanym rodzicem.

2)     Poruszono temat zmianowości oraz planu lekcji Szkoły Podstawowej, zwracając szczególną uwagę na bardzo późne godziny kończenia zajęć lekcyjnych. Dyskutowano o możliwościach wcześniejszego rozpoczynania zajęć szkolnych w następnym semestrze, a także konsultacji z władzami Gminy o możliwości zmniejszenia rejonu, z którego są dowożone dzieci do naszej szkoły. Ustalono, że w każdej klasie będzie przeprowadzona ankieta wśród rodziców dotycząca zgody lub jej braku na zmianę planu lekcji po pierwszym semestrze.

3)     Pani Dyrektor przedstawiła grafik wykorzystania hali widowiskowej i auli.

4)     Omówiono zalety i wady faktu przeniesienia uroczystości pasowania na ucznia dzieci klas pierwszych z października na apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

5)     Poruszono problemy, które wystąpiły przy zapisywaniu dzieci na kółka zainteresowań. Pani Dyrektor zapewniła, że każde zainteresowane dziecko zostanie przyjęte.

6)     Omówiono temat sprawdzania upoważnień pozostawionych przez rodziców dotyczących odbioru dzieci ze świetlicy i klas młodszych.

7)     Pani Dyrektor zgłosiła potrzebę zatrudnienia dodatkowego pedagoga szkolnego.

8)     Pani Dyrektor wyraziła chęć dopuszczenia uczniów Gimnazjum do współtworzenia i aktualizowania strony internetowej Szkoły.

9)     Pani Dyrektor poinformowała, że pełnić będzie dyżur w szkole podczas każdego zebrania RR i będzie wówczas dostępna w swoim gabinecie i gotowa do rozmowy z nami.

 

W drugiej części spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

1)     Skarbnik RR pani Mirosława Mumot przedstawiła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok szkolny oraz saldo rachunku bankowego RR na dzień 09.10.2013r.:

·       SALDO RR na dzień 09.10.2013r. - 9175,69zł

·       Wpłaty rodziców 2013/2014: 1480zł, w tym: Szkoła Podstawowa, klasy     0-3:1100zł, klasy 4-6: 180zł, Gimnazjum:200zł

·       Propozycje i dyskusja nad sposobem przekazywania informacji dla ogółu rodziców mające na celu zwiększenie efektywności ściągalności wpłat na RR;

·       WYDATKI: Fotograf: 150zł, Kwiaty dla odchodzącej na emeryturę Pani woźnej: 50zł;

·       Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2012/2013 w wysokości 40zł rocznie na rodzinę.

2)  Pani Przewodnicząca RR w roku szkolnym 2012/2013 Irena Narożnowska-Sudoł  powitała nowych członków RR oraz przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w poprzednim roku szkolnym.

3)  Na posiedzeniu RR wybrano nowy skład Prezydium spośród wszystkich 24 obecnych  na zebraniu przedstawicieli rodziców. Wybrano Prezydium RR w składzie:

a) dla Szkoły Podstawowej:

            - Iwona Mokwa-Tarnowska - Przewodnicząca;

            - Aneta Wierzbowska - Wiceprzewodnicząca;

b) dla Gimnazjum:

            -  Irena Narożnowska-Sudoł- Przewodnicząca

            -  Aneta Specylak -  Wiceprzewodnicząca

c) dla Zespołu Szkół (połączone Prezydium Szkoły Podstawowej i Gimnazjum):

            - Irena Narożnowska-Sudoł - Przewodnicząca;

            - Iwona Mokwa-Tarnowska - Wiceprzewodnicząca;

d) Mirosława Mumot - Skarbnik;

e) Marta Żuk – Sekretarz.

 

4)    Dyskutowano o różnych celach na obecny rok szkolny i problemach do rozwiązania. Zaplanowano również organizację spotkania z Panią Wójt, podczas którego będziemy mogli jako Rada Rodziców przedstawić nasze oczekiwania i wyjaśnić wątpliwości.

5)    Zaplanowano kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 6 listopada.

Sekretarz

Marta Żuk

 


 

2012/2013

 

 Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Rodziców z  03.04.2013 r.

 

Dnia 03.04.2013r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców ZS Straszyn w związku z prośbą Pani Dyrektor ZS Straszyn o ocenę przez Radę Rodziców pracy nauczycieli, którzy ubiegają się o awans zawodowy.

W trakcie  spotkania została przeprowadzona dyskusja i głosowania, których wyniki były następujące:

 

Rada Rodziców, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała dotychczasową pracę następujących nauczycieli:

1)      Pan Witold Chyliński - nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

2)      Pani Agata Patyna - nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

3)      Pani Anna Drozd - nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczyciel dyplomowany

4)      Pani Renata Śliwińska - nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczyciel dyplomowany

5)      Pani Beata Skibicka - nauczyciel geografii i informatyki, nauczyciel dyplomowany

 

Rada Rodziców, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie negatywnie zaopiniowała   dotychczasową pracę Pani Agnieszki Krakowiak (nauczyciel matematyki, nauczyciel kontraktowy)

Pisemne opinie sformułowane przez Radę Rodziców zostaną przekazane Pani Dyrektor ZS Straszyn przez Przewodniczącą RR Panią Irenę Narożnowską – Sudoł.

Zaplanowano kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 8 maja 2013r. 

 

Protokół nr 5 z posiedzenia Rady Rodziców z  06.03.2013 r.

 

Dnia 06.03.2013r. odbyło się piąte posiedzenie Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013. W zebraniu uczestniczyło 6 osób ( 5 Przedstawicieli SP oraz 1 Przedstawiciel Gimnazjum).

 

W trakcie  spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

1)      Pani Mirosława Mumot przedstawiła aktualne sprawozdanie finansowe RR.

Stan środków na dzień 06.03.2013r. -  9214,35zł

Aktualny stan wpłat w poszczególnych klasach przedstawia się następująco:

-         dla szkoły podstawowej: 0a- 460 0b- 440 0c- 120  1a-40 1b-140 1c-320 1d-420 2a-40 2b-0 2c-260 2d-40 3a-260 3b-150 3c-40 4a-280 4b-200 4c-80 5a-200 5b-320 5c-20 6a-120 6b-60

-         dla gimnazjum: 1a-0 1b-40 1c-460 2a-100 2b-180 2c-100 3a-360 3b-20 3c-0

      2)      Rada Rodziców jednogłośnie („za”-6 głosów, „przeciw”-0 głosów, „wstrzymało się”-0 głosów) przegłosowała dofinansowanie Szkolnego Konkursu Ortograficznego kwotą 100zł.

 

3)      Rada Rodziców jednogłośnie („za”-6 głosów, „przeciw”-0 głosów, „wstrzymało się”-0 głosów) zdecydowała o zorganizowaniu kolejnej edycji Konkursu Belfer Roku. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie dekoracji i nagród dla zwycięzców została Pani Mirosława Mumot

 

4)      Również jednogłośnie („za”-6 głosów, „przeciw”-0 głosów, „wstrzymało się”-0 głosów) przegłosowano uchwałę o podjęciu współpracy z fotografem i sfinansowaniu przez Radę Rodziców tablo dla uczniów, którzy w tym roku ukończą Szkołę Podstawową (klasy VI) i Gimnazjum (klasy III).

 5)      Podczas zebrania toczyła się również dyskusja na temat planów zagospodarowania przestrzennego i planowanych inwestycji (skate-parku, boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla młodszych dzieci). Ustalono, że temat należy szerzej omówić na zebraniu wiejskim, które odbędzie się 7 marca 2013 o godz.18 w ZS Straszyn.

 

6)      Zaplanowano kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 3 kwietnia 2013r.

 

 

 Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Rodziców z  06.02.2013 r.

 

Dnia 06.02.2013r. odbyło się czwarte posiedzenie Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013. W zebraniu uczestniczyło 7 osób ( 5 Przedstawicieli SP oraz 2 Przedstawicieli Gimnazjum).

 

W trakcie  spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

1)      Pani Mirosława Mumot przedstawiła aktualne sprawozdanie finansowe RR.

Stan środków na dzień 06.02.2013r. -  8715,53zł

Dotychczasowe wydatki Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym:

ñ     Dofinansowanie Balu Karnawałowego - 200zł

ñ     Dzień Nauczyciela – 500zł

ñ     Szkolny Konkurs Piosenki - 120zł

ñ     Książki do biblioteki – 300zł

ñ     Dofinansowanie Konkursu Recytatorskiego – 60zł

                 RAZEM: 1180zł

 

2)      Dyskutowano na temat niedostatecznego, zdaniem Rady Rodziców, odśnieżania dróg dojazdowych do szkoły. Zalegające błoto pośniegowe uniemożliwia sprawne poruszanie się zarówno po chodnikach i szkolnym parkingu jak i utrudnia jazdę po ulicy. W ostatnich tygodniach doszło w okolicach szkoły do licznych kolizji drogowych. Sytuacja taka zagraża bezpieczeństwu dzieci dochodzących i dojeżdżających do szkoły, dlatego też Rada Rodziców zamierza monitorować ten problem i ewentualnie interweniować w tej sprawie.

 

3)      Rada Rodziców otrzymała informację, że środki finansowe przekazane na utworzenie w bibliotece szkolnej "kącika wiedzy"dla rodziców i uczniów naszej szkoły zostały zagospodarowane. Zakupione książki już mogą być przez wszystkich zainteresowanych rodziców wypożyczane. Rada Rodziców ustaliła, że jeżeli kącik edukacyjny spotka się z zainteresowaniem ze strony rodziców, zakupione zostaną kolejne materiały.

 

4)      Zaplanowano kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 6 marca 2013r.

 

Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Rodziców z  05.12.2012 r.

 

Dnia 05.12.2012r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013. W zebraniu uczestniczyło 7 osób ( 5 Przedstawicieli SP oraz 2 Przedstawicieli Gimnazjum).

 

W trakcie  spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

1)      Pani Mirosława Mumot przedstawiła aktualne sprawozdanie finansowe RR.

Stan środków na dzień 05.12.2012r. -  8715,53zł

Aktualny stan wpłat w poszczególnych klasach przedstawia się następująco:

-         dla szkoły podstawowej: 0a- 480 0b- 440 0c- 120  1a-40 1b-140 1c-300 1d-400 2a-40 2b-0 2c-240 2d-40 3a-180 3b-100 3c-20 4a-60 4b-200 4c-80 5a-200 5b-80 5c-0 6a-80 6b-60

-         dla gimnazjum: 1a-0 1b-10 1c-340 2a-100 2b-40 2c-80 3a-320 3b-20 3c-0

 

2)      Poruszono problem powtarzających się nieobecności wielu członków Rady Rodziców na zebraniach i możliwe sposoby zmiany tego stanu rzeczy.

 

3)      Zastanawiano się wspólnie i dyskutowano nad sposobami wspomagania przez Radę Rodziców podnoszenia poziomu nauczania w szkole. Konkretne działania w tym kierunku omawiane będą również na kolejnych spotkaniach.

 

4)      W ostatnim czasie pojawił się pomysł utworzenia w bibliotece szkolnej "kącika wiedzy"dla rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły, gdzie każdy zainteresowany rodzic miałby dostęp do fachowej literatury, dzięki której mógłby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie różnych problemów wychowawczych, rozwojowych czy naukowych związanych z poszczególnymi etapami rozwoju dziecka. Mógłby również dowiedzieć się więcej na temat wpływu środowiska na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci, nieśmiałości, przemocy w szkole czy w rodzinie, apatii, ADHD, nadpobudliwości, buntu u nastolatków, a także problemu alkoholizmu i narkomanii.

Rada Rodziców jednogłośnie zdecydowała o wsparciu finansowym tej idei i przegłosowano (7 głosów za, brak głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się) o przyznaniu kwoty 300zł na zakup fachowej literatury, przy czym 100zł przeznaczone jest na książki adresowane do rodziców dzieci z przedziału wiekowego 0-3 SP oraz po 100zł dla rodziców klas 4-6 SP i gimnazjum. Zdecydowano, że jest to dopiero początek tego typu współpracy Rady Rodziców ze szkolną biblioteką  i jeżeli pomysł spotka się z zainteresowaniem ze strony rodziców, zakupione zostaną kolejne materiały.

 5)      Zaplanowano kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 6 lutego 2013r. 

 

Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Rodziców z  07.11.2012 r.

 Dnia 07.11.2012r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013. W zebraniu uczestniczyło 13 osób ( 9 Przedstawicieli SP oraz 4 Przedstawicieli Gimnazjum)

W trakcie  spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

1)      Pani Mirosława Mumot przedstawiła aktualne sprawozdanie finansowe RR.

Stan środków na dzień 07.11.2012r. -  7044,35zł

Przychody: Sprzedane tarcze – 115zł

                    Wpłaty Rodziców – 2540zł

Wydatki: Dzień Nauczyciela (Koncert) – 500zł

                 Konkurs Piosenki  – 120zł

Od początku roku szkolnego 2012/2013 wpłaty od rodziców w poszczególnych klasach były następujące:

 - dla szkoły podstawowej: 0A – 480zł, 0B - 40 zł, 0C - 120 zł, IA – 0zł, IB – 40zł,

IC – 260zł, ID – 100zł, IIA - 40 zł, IIB - 0 zł, IIC – 240zł, IID – 40zł, IIIA – 80zł,

IIIB – 100zł, IIIC – 20zł, IVA – 40zł, IVB – 120zł, IVC – 40zł, VA – 140zł,

VB – 80zł,  VC – 0zł, VIA - 0 zł, VIB 20zł.

 - dla gimnazjum: IA – 0zł, IB – 0zł, IC – 140zł, IIA – 20zł, IIB – 40zł,

IIC – 40zł, IIIA – 280zł, III B - 40 zł, IIIC – 0zł.

 

2)      Na pierwszym posiedzeniu poruszano kwestię planów Rady Rodziców na rok szkolny 2012/2013. Nasze główne cele to: wspomaganie podwyższania poziomu nauczania,

rozwój sportu w naszej szkole, kultura i sztuka, prewencja dotycząca narkotyków w ZS Straszyn.

Rozwijaniem działalności związanej z każdym z tych celów zajmą się kilkuosobowe sekcje, w czasie spotkania ustalono ich wstępny skład:

Wspomaganie podwyższania poziomu nauczania – Iwona Mokwa – Tarnowska, Aleksandra Fernie, Beata Giedo.

Sport – Emilia Kownacka, Mirosława Mumot

Kultura i sztuka - Irena Narożnowska-Sudoł,

Prewencja dotycząca narkotyków  – Aneta Specylak, Gabriela Wiergowska, Marta Żuk.

 

3)      Omówiono Kurs na Kartę Motorowerową, w którym brali udział uczniowie ZS Straszyn:

Chęć udziału zgłosiło 76 uczniów

Z bezpłatnych szkoleń skorzystało 47 osób

Do egzaminu przystąpiło 70 osób

Egzamin zdały 4 osoby

Zaistniała więc konieczność ustalenia dat egzaminów poprawkowych, które pierwotnie zostały wyznaczone na 20 i 21 listopada 2012r. W związku z dużą absencją szkolną uczniów biorących udział w szkoleniach w PORD i wynikającymi z niej protestami nauczycieli, Rada Rodziców zastanawiała się nad możliwością zorganizowania tych egzaminów w dzień wolny od zajęć szkolnych (sobotę). Pani Aneta Specylak zobowiązała się skontaktować z PORD w tej sprawie. Powstała również alternatywna idea, aby to rodzice samodzielnie ustalali daty egzaminów poprawkowych dla swoich dzieci w PORD.

 

4)      Rada Rodziców jednomyślnie przegłosowała umieszczenie drugiej tablicy informacyjnej RR w Gimnazjum.

 

5)      Dyskutowano również o zorganizowaniu w II semestrze spotkania uczniów III klas gimnazjalnych z absolwentami naszego gimnazjum, na którym mogliby się dowiedzieć więcej na temat szkół ponadgimnazjalnych. Pani Iwona Mokwa - Tarnowska zobowiązała się do przygotowania informacji dla   rodziców dotyczącej szkół ponadgimnazjalnych oraz dni otwartych, które one organizują.

 

6)      Zaplanowano kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 5 grudnia.

 

 

 Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 26.09.2012 r.

Dnia 26.09.2012r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013. W zebraniu uczestniczyło 21 osób.

W pierwszej części zebrania Rady Rodziców (RR) odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor Lubicą Ząbkiewicz, w czasie którego poruszono sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły, a w szczególności dyskutowano na temat konieczności i sposobów skutecznego sprawdzania upoważnień pozostawionych przez rodziców dotyczących odbioru dzieci ze świetlicy i klas młodszych SP.

 

W drugiej części spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

1)  Pani Przewodnicząca RR w roku szkolnym 2011/2012 Irena Narożnowska-Sudoł powitała nowych członków RR oraz przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w poprzednim roku szkolnym.

2) Na posiedzeniu RR wybrano nowy skład Prezydium spośród 21 obecnych na zebraniu    przedstawicieli rodziców. Wybrano Prezydium RR w składzie:

a) dla Szkoły Podstawowej:

            - Irena Narożnowska-Sudoł - przewodnicząca;

            - Iwona Mokwa-Tarnowska - wiceprzewodnicząca;

b) dla Gimnazjum:

            -  - przewodnicząca Emilia Dykowska

            -  - wiceprzewodnicząca Aneta Specylak

c) dla Zespołu Szkół (połączone Prezydium Szkoły Podstawowej i Gimnazjum):

            - Irena Narożnowska-Sudoł - przewodnicząca;

            - Iwona Mokwa-Tarnowska - wiceprzewodnicząca;

d) Mirosława Mumot - Skarbnik;

e) Marta Żuk – Sekretarz.

 

3) Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 1/2012/2013 (21 głosów za uchwałą przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących) w sprawie pozytywnego zaopiniowania programów „Mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole” polegających na wydawaniu dzieciom uczęszczającym do klas I-III Gimnazjum owoców oraz wydawaniu mleka dzieciom uczęszczającym do klas 0-VI Szkoły Podstawowej.

 

4) W trakcie obrad skarbnik Pani Mirosława Mumot przedstawiła stan finansowy Rady Rodziców na dzień 01.09.2012r.

Bilans:

Przeniesienie z roku szkolnego 2010/2011 – 3223zł

Wpłaty Rodziców 2010/2011 – 8340zł

Sprzedane tarcze – 1125zł

Wpłata sponsorska – 100zł

Razem wpływy – 12 788zł

Wydatki w roku szkolnym 2010/2011 – 7 781,20zł

Kapitalizacja odsetek – 2,55zł

SALDO RR na dzień 01.09.2012r. - 5 009,35zł

 

5) Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2012/2013 w wysokości 40zł rocznie na rodzinę.

 

6) Zaplanowano kolejne spotkanie Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w środę 7 listopada.

 


2011/2012

Protokół nr 9 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 25.06.2012 r.

 

      Na posiedzeniu Rady Rodziców (RR) w dniu 25.06.2012 r. było obecnych 12 przedstawicieli Rady Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie.

 

Dodatkowo w drugiej części spotkania RR do zebrania dołączyło 8 rodziców uczniów klasy 1A Szkoły Podstawowej w Straszynie wraz z rodzicami Aleksandra Kuropatwy.

 

W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 

1) Wyniki wyborów Belfra Roku 2012

 

W dniu 18.06.2012 r. w Zespole Szkół w Straszynie przeprowadzono anonimowe wybory „Belfra roku 2012”, w czasie których proszono uczniów o wpisanie na czystych kartkach wyborczych maksymalnie trzech najlepszych nauczycieli i podanie uzasadnienia takiego wyboru. Organizatorami wyborów byli: Dyrektor Zespołu Szkół w Straszynie (którą reprezentował nauczyciel - mgr Beata Lewandowska) oraz Rada Rodziców (którą reprezentował jej sekretarz - Marek Wiergowski).

 

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 25.06.2012 r. postanowiono zmodyfikować sposób obliczania wyników "Belfra Roku 2012" w stosunku do lat poprzednich. Nagrody zostały przydzielone w następujących kategoriach:

 • Belfer Roku 2012 Szkoły Podstawowej (miejsce I, II i III) - przyznawany dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Straszynie klas 4-6, którzy uzyskali największy procent poparcia uczniów obliczany jako największa liczba głosów w stosunku do wszystkich oddanych głosów w trakcie wyborów w Szkole Podstawowej (50% wagi) oraz w stosunku do liczby uczniów, których dany nauczyciel uczył w bieżącym roku szkolnym (50% wagi) wg wzoru:

 procent poparcia = [(liczba głosów / liczba kart wyborczych)*0,5 + (liczba głosów / liczba nauczanych uczniów)*0,5] * 100%

 • Belfer Roku 2012 Gimnazjum (miejsce I, II i III) - przyznawany dla nauczycieli Gimnazjum w Straszynie klas 1-3, którzy uzyskali największy procent poparcia uczniów obliczany jako największa liczba głosów w stosunku do wszystkich oddanych głosów w trakcie wyborów w Gimnazjum (50% wagi) oraz w stosunku do liczby uczniów, których dany nauczyciel uczył w bieżącym roku szkolnym (50% wagi) wg wzoru:

  procent poparcia = [(liczba głosów / liczba kart wyborczych)*0,5 + (liczba głosów / liczba nauczanych uczniów)*0,5] * 100%

 • Belfer Roku 2012 Zespołu Szkół (trzy wyróżnienia) - przyznawany dla nauczycieli klas 4-6 Szkoły Podstawowej i klas 1-3 Gimnazjum w Straszynie, którzy uzyskali największą liczbę głosów w stosunku do wszystkich oddanych głosów w trakcie wyborów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum (100% wagi) oraz którzy nie zajęli żadnego z pierwszych trzech miejsc w wyborach na Belfra Roku 2012 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wg wzoru:

  procent poparcia = (liczba głosów / liczba kart wyborczych)*100%

 

Za powyższym sposobem obliczania głosów (Uchwała RR nr 23/2011-2012) była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

12

0

0

 

W wyborach w dniu 18.06.2012 r. oddano 119 głosów w Szkole Podstawowej (na 144 uprawnione do głosowania) oraz 134 głosy w Gimnazjum (na 185 uprawnionych). Wyniki wyborów przedstawiono poniżej w tabelach:

 

a) Szkoła Podstawowa (klasy 4-6) Zespołu Szkół w Straszynie

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Przedmiot

I

Alina Seta

matematyka, informatyka

II

Bożena Rycyk

geografia, przyroda

III

Monika Osińska

j. polski

 

b) Gimnazjum (klasy 1-3) Zespołu Szkół w Straszynie

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Przedmiot

I

Agnieszka Gos-Jóźwik

j. polski

II

Beata Lewandowska

matematyka

III

Beata Jakusz

matematyka

 

c) wyróżnienia dla nauczycieli Zespołu Szkół w Straszynie

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Przedmiot

wyróżnienie

Ewelina Hańć

plastyka, technika

wyróżnienie

Pamela Chłodna

muzyka

wyróżnienie

Magdalena Nowak

historia, wos

 

 

Poniżej przedstawiono wybrane, najczęstsze i najciekawsze zdaniem Rady Rodziców, komentarze związane z uzasadnieniem wyboru w odniesieniu do poszczególnych nauczycieli (w nawiasach podano liczbę powtarzanych komentarzy):

 

a)      dla Aliny Seta:

 

Rozrywkowa (1x). Dobrze uczy i tłumaczy zadania (20x). Jeśli ktoś czegoś nie rozumie, to pani zawsze poświęci na to czas (1x). Najlepiej uczy (1x). Zabawna (5x), ze wszystkiego się śmieje (3x), "śmiechowa" (1x), lubi żartować (3x), ma ogromne poczucie humoru (4x), zawsze wesoła (3x) i uśmiechnięta (1x). Na lekcjach zawsze jest śmiesznie, lecz nigdy nie za dużo (1x). Na lekcjach jest wesoło (2x). Ogólnie bardzo sympatyczna (2x). Bo mam 6 (1x). Prowadzi fajnie zajęcia (4x). Fajna (6x). Miła (21x). Zadaje mało (1x). Potrafi wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zadanie (2x). Zawsze można na nią liczyć, tłumaczy na prostych życiowych sprawach (1x). Uczciwa (1x). Nie krzyczy (2x). Wyjeżdża z nami na wycieczki (1x).  Ma fajną osobowość (1x). Bo jest moją wychowawczynią (1x). Pomogła mi "podciągnąć" ocenę (1x). Można się dużo od tej pani nauczyć (1x). Wyrozumiała (1x). Dobrze planuje lekcje (1x). Potrafi dogadać się z uczniami (1x). Daje nam drugą szansę i pomaga nam we wszystkim (1x). Pomysłowa (1x). Mądra (1x). Nauczyła nas tak wiele (1x). Pani Alina ma nas pod kontrolą i jest zabawna i poważna (1x). Mało zadaje (1x) i prowadzi interesujące zajęcia (1x). Super się ubiera (1x).

 

b)      dla Bożeny Rycyk:

 

Rozbawia nas głosem (1x). Zabawna (9x). Zawsze umie znaleźć radę, kiedy ktoś ma kłopoty, zawsze pomaga w rozwiązaniu różnych spraw (6x). Stosuje metody wychowawcze (1x). Ciekawie prowadzi lekcje (2x). Bo to moja wychowawczyni (2x). Bardzo miła (13x), dobrze uczy (5x). Dobrze tłumaczy i uczy (8x). Uczciwa (1x). Daruje czasem kartkówki (1x). Czasem krzyczy (1x). Nie krzyczy (1x). Ładna(1x). Fajna (5x). Bardzo lubię ten przedmiot (1x). Pomaga i lubi uczniów (1x). Ma poczucie humoru (2x). Na lekcjach nigdy nie jest nudno (2x). Pani Bożena zawsze pomoże (2x) i jest bardzo zabawna (1x). Dobrze planuje lekcje (1x). Mówi do nas "moje żuczki" (4x). Pojechała z nami na wycieczkę (1x). Konkretna (1x). Puszcza wiele ciekawych filmów (1x). Wesoła (1x).

 

c)      dla Moniki Osińskiej:

 

Prowadzi bardzo ciekawie zajęcia (3x). Fajna (2x). Sprawiedliwa (2x). Dobra nauczycielka (2x). Dobrze uczy (6x). Wszystko tłumaczy (1x). Bardzo lubi dzieci (1x). Uśmiechnięta (3x). Ma poczucie humoru (3x). Miła (9x), wesoła (1x), świetnie naucza (1x). Wymagająca (5x), ale potrafi się śmiać (3x). Konsekwentna (1x). Dała mi 5 na koniec roku (1x). Fajna (2x). Zawsze pomocna (2x). Można się od tej pani nauczyć (1x), sympatyczna (2x). Nie krzyczy (1x). Można się z nią dogadać (1x) i pożartować (2x). Konkretna (1x). Świetna polonistka (1x). W trudnych sprawach wszystkim pomoże (1x). Cierpliwa (1x), ma poczucie humoru (1x). Dobra atmosfera (1x). Najmądrzejsza (1x). Mądra (1x). Na jej lekcjach jest cicho, a ona uczy starannie (1x).

 

d)      dla Agnieszki Gos-Jóźwik:

 

Dobrze tłumaczy (4x) i uczy (4x). Ciekawie (5x) i w miłej atmosferze prowadzi lekcje (3x). Śmieszna (5x), miła (2x). Świetnie uczy (1x). Zabawna (14x). Lojalna (1x). Uczciwość wobec uczniów (1x). Luźniejsze lekcje (1x). Bo ma kotleta na szyi (2x) i mnie kocha (1x). Robi się na emo (1x) i nas kocha (1x). Fajna (2x). Potrafi się pośmiać w odpowiednich momentach (2x). Szalony krejzol, który dziwnie tańczy (1x). Sympatyczna (1x). Ma poczucie humoru (4x). Chętna do pomocy (1x). Wyrozumiała (2x). Mile wyzywa (1x). Inna niż inni nauczyciele (1x). Mówi do nas miłe słówka (1x). Fajnie prowadzi lekcje (2x). Miła (4x). Wesoła (1x). Dobra atmosfera (1x). Można na nią zawsze liczyć (1x). Lekcje bardzo dużo dają (1x). Jest czas na żarty i na naukę (1x). Dobre podejście do uczniów (1x). Genialnie prowadzi lekcje (1x). Sprawiedliwa (1x). Mimo że żartujemy, uczy nas efektywnie (1x). Dużo humoru (1x). Potrafi rozmawiać z uczniami nie tylko na tematy szkoły (2x). Fajna atmosfera na lekcjach (1x). Bardzo pomocna i wyrozumiała (1x). Lekcje nie są nudne (1x). Ciekawie prowadzi lekcje (2x). Pomaga w wyborach życiowych (1x). Można porozmawiać i pożartować (1x).

 

e)      dla Beaty Lewandowskiej:

 

Miła (4x). Pomocne nastawienie do ucznia (1x). Zna się na żartach (1x). Postawiła mi dwa na koniec (2x).  Dobrze uczy (12x) i tłumaczy (4x). Pokazała nam tańczącą mysz (2x). Fajna (2x). Dzięki niej mogłam w tym roku mocniej zgłębić swą wiedzę z matematyki (1x). Sprawiedliwa (2x). Super kobieta (1x). Dobry kontakt z uczniami (1x). Dzięki niej matematyka staje się fajniejsza (1x). Za to że zdałem z matmy (1x). Podwyższa oceny (1x). Wybrała mnie do konkursów matematycznych (1x). Zawsze tłumaczy (1x). Pozwala wychodzić do toalety (1x). Jest czas na żarty i na naukę (1x). Umie pomagać innym (1x). Wszystko rozumie (1x). Dyscyplinuje (1x). Dobre podejście do uczniów (1x). Ma poczucie humoru (1x). Miłe prowadzenie lekcji (1x). Miła atmosfera (1x). Wyrozumiała, pomocna (1x). Umie rozwiązać wszystkie problemy (1x). Miła z charakteru (1x).

 

f)       dla Beaty Jakusz:

 

Dobrze uczy (5x). Dużo wymaga (1x). Uczciwa (1x). Wymagająca i miła (1x). Można z nią załatwić każdą sprawę (1x). Wkłada serce w naszą naukę (1x). Przejmuje się uczniami (2x) i stara się im pomóc skończyć szkołę z dobrym wynikiem z matematyki (2x). Wszystko jest bardzo zrozumiałe na matematyce (1x). Poświęca dużo czasu uczniom (1x). Sympatyczna (1x).

 

g)      dla Eweliny Hańć:

 

Fajna (2x). Dogaduje się z młodzieżą (1x). Ma poczucie humoru (2x). Śmieszna (1x). Dobrze tłumaczy (1x) i uczy (1x). Jest na luzie (1x). Miła (5x). Pogodna (1x). Sprawiedliwa (1x). Potrafi się wczuć w położenie ucznia (1x). Koleżeńska (2x) i ładnie maluje (1x). Rzadko krzyczy (1x). Zawsze uśmiechnięta (1x). Zabawna (3x). Ma fajne pomysły (1x). Sympatyczna (1x). Za surowość (1x). Potrafi dogadać się z uczniami (2x). Spoko (1x). Dobre oceny wystawia (1x).

 

h)      dla Pameli Chłodnej:

 

Dobrze tłumaczy (3x) i uczy (1x). Potrafi dogadać się z uczniami (1x). Zabawna (2x). Dobry humor (2x). Umie i ładnie śpiewa (4x). Towarzyska (1x). Fajna (2x). Miła atmosfera (3x). Chętnie pomaga (1x). Cierpliwa (1x). Dobra (2x). Miła (3x). Fajnie się z nią śpiewa (1x). Wyrozumiała (2x). Ma urodę (1x) W porządku wobec uczniów (1x). Za serce wkładane w pracę (1x). Zachowuje się jak przyjaciółka (1x).

 

i)        dla Magdaleny Nowak:

 

Miła (8x). Sprawiedliwa (2x). Doskonałe metody nauczania (1x). Fajna (1x). Sympatyczna (4x). Dobrze uczy (3x). Energiczna (1x). Pomysłowa (1x). Zawsze uśmiechnięta (2x). Umie tłumaczyć (1x). Ciekawie uczy przedmiotu (3x). Zachęca (1x). Wyrozumiała (1x). Poważna (1x). Fajnie się z nią rozmawia (1x). Świetnie tłumaczy (1x). Zawsze jest wesoło (1x). Dobre podejście do uczniów (1x). Dokładnie tłumaczy (1x).

 

2) Nowy Regulamin RR

 

Na zebraniu przedstawiono ostateczną wersję projektu "Regulaminu Rady Rodziców" i omawiano zmienione fragmenty dotychczasowego regulaminu. Ostateczna wersja regulaminu (Załącznik nr 1 na końcu niniejszego sprawozdania) została poddana pod głosowanie. Za wprowadzeniem nowego Regulaminu Rady Rodziców (Uchwała RR nr 24/2011-2012) była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

12

0

0

 

3) Stan kasy RR Zespołu Szkół w Straszynie na dzień 25.06.2012 r.

 

Skarbnik Pani Mirosława Mumot na zebraniu Rady Rodziców przedstawiła stan kasy na dzień 25.06.2012 r., której łączna kwota wyniosła 5.718,45 zł. Wartość wpłat od rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi 8.260,- zł, a wpłaty dla poszczególnych grup klas były następujące:

 

- dla szkoły podstawowej:

- dla szkoły gimnazjalnej:

0a 280,-

4a  100,-

I A gim 380,-

0b 420,-

4b   480,-

I B gim 700,-

0c   280,-

4c  140,-

I C gim 220,-

1a  340,-

5a  380,-

II A gim 310,-

1b  140,-

5b   240,-

II B gim 110,-

1c   440,-

6a   440,-

II C gim 120,-

1d   560,-

6b  240,-

III A gim 300,-

2a   380,-

Razem       2.020,-

III B gim 80,-

2b   180,-

 

III C gim 140,-

2c  120,-

 

Razem               2.360,-

3a  200,-

 

 

3b   360,-

 

 

3c  180,-

 

 

Razem              3.880,-

 

 


 

Wydatki RR wyniosły łącznie 6.992,10 zł, na co złożyły się bieżącym roku szkolnym następujące składowe:

 • 120 zł - Konkurs o Unii Europejskiej (P. Nowak);
 • 500 zł - dofinansowanie wyjazdu (P. Tarnowska);
 • 276 zł - zakup fotelików do świetlicy (P. Rafalski);
 • 900 zł - sfinansowanie 3 autokarów do Cieplewa (P. Narożnowska-Sudoł);
 • 60 zł - turniej tenisowy (P. Chyliński);
 • 60 zł - konkurs matematyczny kl. II-III;
 • 60 zł - konkurs czytelniczy (P. Sajdak);
 • 60 zł - konkurs ortograficzny kl. II-III (P. Pajka);
 • 80 zł - zakup papieru i wydruku (P. Specylak);
 • 1.069,30 zł - zakup tarcz;
 • 60 zł - konkurs czytelniczy kl. I-III (P. Kleinzeller);
 • 60 zł - konkurs czytelniczy kl. IV-VI (P. Kleinzeller);
 • 60 zł - konkurs recytatorski kl. IV-VI (P. Osińska);
 • 200 zł - dofinansowanie zakupu kuli dyskotekowej;
 • 6,80 zł - zakup druczków;
 • 300 zł - Dzień Nauczyciela (słodycze);
 • 60 zł - Poloniada kl. IV-VI (P. Osińska, P. Nowak);
 • 120 zł - konkurs czytelniczy kl. IV-VI (P. Osińska);
 • 300 zł - dofinansowanie wyjazdu (P. Specylak);
 • 600 zł - Dzień Dziecka - słodycze (P. Narożnowska-Sudoł);
 • 100 zł - Dzień Dziecka - wypłata od sponsora;
 • 100 zł - Dzień Dziecka - bandaże (P. Specylak)
 • 1.740,- zł - Koniec roku szkolnego - nagrody (29 klas x 60 zł);
 • 100 zł - konkurs piosenki (P. Rafalski)

 

4) Sprawa przeniesienia do innej klasy Aleksandra Kuropatwy

 

W trakcie zebrania Rada Rodziców wysłuchała najpierw argumentów rodziców Aleksandra Kuropatwy, którzy pragnęli, aby ich dziecko pozostało w klasie 1A Szkoły Podstawowej w Straszynie. Następnie zostały przedstawione argumenty rodziców uczniów klasy 1A, którzy  uważali, iż uczeń Aleksander Kuropatwa stwarza realne zagrożenie dla ich dzieci oraz za bardzo absorbuje nauczycieli uczących w ich klasie. Po konsultacji telefonicznej z p.dyrektor Lubicą Ząbkiewicz zaproponowano obu stronom kompromis, a mianowicie możliwość ustanowienia indywidualnego toku nauczania dla ucznia Aleksandra Kuropatwy.  Spisano w trakcie zebrania wniosek w powyższej sprawie skierowany do pani dyrektor ZS Straszyn Lubicy Ząbkiewicz z podpisami wszystkich obecnych na zebraniu: rodziców Aleksandra Kuropatwy,  rodziców uczniów klasy 1A oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

 

"Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 indywidualnego toku nauczania dla ucznia Aleksandra Kuropatwy w wymiarze co najmniej 2/3 godzin lekcyjnych. Jednocześnie prosimy, aby pozostała 1/3 wymiaru godzin lekcyjnych była pod opieką przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej."

 

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców w Straszynie

 


Załącznik nr 1

 

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie

 

z dnia z 25.06.2012 r.

 

Rozdział I

Cele i zadania Rady Rodziców

 

§ 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1.    Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Straszynie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego oraz Gimnazjum Publiczne w Straszynie,

2.    Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Ignacego Krasickiego w Straszynie,

3.    Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum Publiczne w Straszynie,

4.    Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Ignacego Krasickiego lub Gimnazjum Publiczne w Straszynie

5.    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Starszynie,

6.    Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Straszynie,

7.    Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie,

8.    Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych i składającą się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika,

9.    Rada Szkoły - należy rozumieć Radę Szkoły przy Zespole Szkół w Straszynie, w skład której wchodzą w równej liczbie: nauczyciele, rodzice i uczniowie gimnazjum.

10.    Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik.

11.    Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady Rodziców, w skład której wchodzi co najmniej dwóch członków.

12.    Ustawie - należy przez to rozumieć "Ustawę o systemie oświaty" z dnia 7 września 1991 r.  (Dz.U. z 1991 Nr 95 poz. 425) wraz z późniejszymi zmianami.

 

§ 2

 

 1. Celem Rady Rodziców jest zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez występowanie do wszystkich organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

c)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy;

d)       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

3.         Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) lub b), program ten ustala Dyrektor  w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4.         W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa niniejszy regulamin.

5.         Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.

6.         Na wniosek Rady Rodziców w Zespole Szkół może być powołana przez Dyrektora Rada Szkoły, w skład której wchodzą w równej liczbie: nauczyciele, rodzice i uczniowie Gimnazjum. Cele i zadania Rady Szkoły określa art. 50, 51 i 52 Ustawy.

 

 

Rozdział II

Sposób wyboru i struktura organizacyjna Rady Rodziców

 

1.      Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Straszynie i składa się z przedstawicieli rodziców/opiekunów wszystkich klas szkoły.

2.      Rodzice/opiekunowie uczniów każdej klasy zgromadzeni na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.

3.      Rodzice/opiekunowie uczniów każdej klasy zgromadzeni na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wybierają spośród siebie Radę Klasową składającą się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika. Wybory Rady Klasowej oraz członka Rady Rodziców przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Rodziców i Rady Klasowej.

4.      Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice/opiekunowie uczniów danej klasy. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic/opiekun.

5.      Rodzice/opiekunowie wybrani jako przedstawiciele w Radzie Rodziców mogą reprezentować tylko jedną klasę.

6.      Wybory Rady Klasowej oraz członka Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.

7.      Kandydaci na przedstawicieli do Rady Rodziców w trakcie pierwszego zebrania rodziców w roku szkolnym deklarują przed głosowaniem, czy zamierzają uiścić roczną składkę na rzecz Rady Rodziców.

8.      Posiedzenia Rad Klasowych odbywają się na wniosek rodziców/opiekunów lub nauczyciela.

9.      Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem lub na wniosek Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady bądź Dyrektora Szkoły.

10.  Uczestnictwo w zebraniach Rady Rodziców jest obowiązkowe.

11.  Członek Rady Rodziców nie pojawiający się na dwóch kolejnych  zebraniach bez podania istotnej przyczyny (choroba, wyjazdy służbowe, czynniki losowe) może zostać odwołany w wyniku głosowania. W takim wypadku Rada Rodziców zwraca się do danej klasy o przeprowadzenie wyboru kolejnego reprezentanta.

12.  Kadencje przedstawicieli rodziców trwają:

a)      do Rady Rodziców - 1 rok,

b)      do Rady Klasowej - 1 rok,

c)      do Rady Szkoły 3 lata.

10. Rodzice wybierani do Rady Rodziców, Rady Klasowej oraz Rady Szkoły zgadzają się na możliwość kontaktowania z nimi drogą telefoniczną i elektroniczną w celu prowadzenia działalności zgodnej z niniejszym regulaminem. Numery telefonów i adresów e-mailowych będą gromadzone przez osoby do tego uprawnione przez Radę Klasową, Radę Rodziców oraz Radę Szkoły i nie będą przekazywane osobom spoza tych organów.

 

 

Rozdział III

Wybory do organów Rady Rodziców

 

 1. Wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców oraz trzech członków komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 2. Automatycznie tracą mandat ci członkowie Rady Rodziców, których dzieci przestały być uczniami Szkoły.
 3. Wybory uzupełniające do Rady przeprowadzane są zgodnie z Rozdziałem II niniejszego regulaminu.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą rodzice/opiekunowie nie będący członkami Rady Rodziców w liczbie 2 osób ze Szkoły Podstawowej i 2 osób z Gimnazjum.

 

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców oraz jej prezydium

 

 

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu lub głosujących przez internet w sposób jawny, a nie większością uprawnioną do głosowania.
 2. Uchwały są protokołowane i numerowane, w każdym roku osobno.
 3. W okresie pomiędzy zebraniami Rady Rodziców dopuszczalne jest głosowanie przez internet, przy czym wniosek w danej sprawie może składać każdy z przedstawicieli Rady Rodziców i powinien zawierać: tytuł, cel i czas głosowania (nie krócej niż 1 tydzień), wartość wnioskowanej kwoty, źródło finansowania, imię i nazwisko wnioskodawcy, imię i nazwisko osoby realizującej wniosek, informację o opłaceniu składki na rzecz Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców może unieważnić wynik głosowania w przypadku wątpliwości co do jego ważności i ustala termin i tryb nowego głosowania wniosku.

 

Rozdział V

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

 

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół z następujących źródeł: składek rodziców, wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji.
 2. Wysokość składki wnoszonej przez rodziców/opiekunów ustala się na początku każdego roku szkolnego. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 3. Jeżeli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składka jest wnoszona tak jak za jedno dziecko, z rozbiciem na klasy, do których uczęszczają dzieci. Rady Klasowe mogą całkowicie lub częściowo zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
 4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków na dany rok szkolny, uchwalanego przez Radę Rodziców do końca października każdego roku szkolnego, oraz wniosków pisemnych dyrekcji, nauczycieli i samorządu uczniowskiego rozpatrywanych w drodze głosowania.
 5. Prezydium Rady Rodziców może podejmować samodzielnie uchwały związane z wydatkowaniem funduszy Rady Rodziców do kwoty nie przekraczającej 300 zł, w głosowaniu internetowym dopuszczalne jest głosowanie w sprawie wydatkowania kwot nie przekraczających 500 zł, natomiast podczas głosowania w trakcie spotkań Rady Rodziców nie stosuje się ograniczenia kwotowego.
 6. Wnioski dotyczące finansowania celów z poszczególnych klas będą realizowane zgodnie z wartością wpłat rodziców z tych klas, przy czym dopuszczalne jest łączenie źródeł finansowania w trzech grupach dla klas: 0-3 Szkoły Podstawowej, 4-6 Szkoły Podstawowej oraz 1-3 Gimnazjum.
 7. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły lub przedstawicielem Szkoły wskazanym przez Dyrekcję ustala szczegóły rozdysponowania przekazywanych dotacji – z uwzględnieniem dobra ogółu dzieci oraz ze zwróceniem uwagi na wpływ składek na rzecz Rady Rodziców z oddziałów zainteresowanych dotacją.
 8. Członek Rady Rodziców, Rady Klasowej i Rady Szkoły, który nie opłacił składki na rzecz Rady Rodziców traci prawo głosu w sprawach wydatkowania tych funduszy.

 

Rozdział VI

Zadania poszczególnych organów Rady Rodziców

 

§ 1

 

1.    Obsługę księgowo – rachunkową prowadzi skarbnik Rady Rodziców.

2.    Zadaniem Skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowej Rady Rodziców, a zwłaszcza nadzorowanie obsługi księgowo – rachunkowej.

3.    Rada Rodziców posiada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

§ 2

 

1. Zadaniem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, a zwłaszcza:

a)    reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz oraz przed innymi organami Gimnazjum/Szkoły Podstawowej

b)   koordynowanie prac wszystkich organów Rady Rodziców,

c)    zwoływanie i prowadzenie zebrań plenarnych Rady Rodziców

d)   przekazywanie wniosków i opinii oraz postulatów organom Szkoły.

e)    przekazanie spraw wymagających kontynuacji oraz protokołów zebrań/projektów uchwał Rady Rodziców (w formie elektronicznej lub wydrukowanej) kolejnej Radzie Rodziców na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym.

 

§ 3

 

1. Zadaniem Sekretarza jest zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Rady Rodziców, a zwłaszcza:

a)      prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców,

b)      sporządzanie protokołów z zebrań Rady Rodziców i przesyłanie ich drogą e-mailową do członków Rady Rodziców, Rady Klasowej, Rady Szkoły i Dyrekcji,

c)      przeprowadzanie głosowania internetowego;

d)      zarządzanie treścią oficjalnej strony internetowej Rady Rodziców

 

§ 4

 

1. Komisja rewizyjna ma czuwać nad prawidłowością działalności Rady Rodziców. W szczególności zaś komisja rewizyjna ma:

a)      dokonywać raz w roku kontroli działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z punktu widzenia zgodności z przepisami regulaminu i uchwał Rady Rodziców,

b)      dokonywać raz w roku kontroli działalności finansowo – gospodarczej poszczególnych ogniw Rady Rodziców w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 

 

Rozdział VII

Zasady współdziałania Rady Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie

 

§ 1

 

 1. Na podstawie Ustawy o systemie oświaty Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Rada Rodziców Gimnazjum Zespołu Szkół w Straszynie tworzą wspólną Radę Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie, składającą się ze wszystkich członków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Straszynie oraz ze wszystkich członków Rady Rodziców Gimnazjum Zespołu Szkół w Straszynie. Pod nazwą „Rada Rodziców” rozumie się Radę Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie.
 2. Rada Rodziców wyłania Prezydium Rady Rodziców. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Straszynie, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Straszynie, Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum Zespołu Szkół w Straszynie, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Gimnazjum Zespołu Szkół w Straszynie, Sekretarz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Straszynie, Sekretarz Rady Rodziców Gimnazjum Zespołu Szkół w Straszynie oraz Skarbnik Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców spośród Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gimnazjum Zespołu Szkół w Straszynie.
 4. Sekretarz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Sekretarz Rady Rodziców Gimnazjum tworzą Sekretariat Rady Rodziców.
 5. Rada Rodziców wybiera spośród swego składu Skarbnika Rady Rodziców.
 6. Prezydium Rady Rodziców przejmuje obowiązki Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum Zespołu Szkół w Straszynie
 7. Rada Rodziców  podejmuje w drodze głosowania uchwały, które są protokołowane i numerowane.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Gimnazjum Zespołu Szkół w Straszynie tworzą Komisję Rewizyjną Rady Rodziców.
 9. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców przejmuje obowiązki Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Gimnazjum Zespołu Szkół w Straszynie.
 10. Kadencja członków Prezydium Rady Rodziców oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców trwa 1 rok.
 11. Rada Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie posiada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

 

§ 2

 

Regulamin Rady Rodziców został przyjęty w drodze głosowania dnia 25.06.2012 r.

 

 

Protokół nr 8 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 06.06.2012 r.

 

      Na posiedzeniu Rady Rodziców (RR) w dniu 06.06.2012 r. było obecnych 6 przedstawicieli rodziców Zespołu Szkół w Straszynie.

 

W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia (w kolejności chronologicznej):

 

1) Przygotowania do wyborów Belfra Roku 2012

 

W trakcie zebrania RR przegłosowała dofinansowanie w kwocie 300 zł zakupu koszulek z nadrukami dla zwycięskich nauczycieli w konkursie na Belfra Roku 2012. Za powyższym wnioskiem (Uchwała RR nr 20/2011-2012) była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

6

0

0

 

Ponadto postanowiono dokonać zakupu kwiatów w doniczkach dla w/w nauczycieli. Za powyższym wnioskiem (Uchwała RR nr 21/2011-2012) była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

6

0

0

 

Na wniosek Pana Józefa Rafalskiego postanowiono rozważyć zmianę sposobu przeliczania głosów uczniów. Marek Wiergowski, organizator konkursu na "Belfra Roku 2012" zobowiązał się do sprawdzenia, czy jest możliwe odniesienie liczby głosów uczniów nie do liczby głosujących, ale do liczby uczniów nauczanych przez danego nauczyciela.

Wstępnie wytypowano również osoby z ramienia RR do wręczania nagród nauczycielom na zakończenie roku szkolnego (Irena Narożnowska-Sudoł, Aneta Specylak).

 

2) Przygotowania do zmiany Regulaminu RR

 

W związku z koniecznością aktualizacji "Regulaminu RR" omawiano wprowadzone lub zmienione fragmenty regulaminu. Pan Józef Rafalski nie chciał wprowadzenia punktu do regulaminu, w którym przedstawiciele RR zobowiązywaliby się do wpłacenia składki na rzecz RR podając, że tego rodzaju zapis jest sprzeczny z "Ustawą o systemie oświaty", gdzie składki na rzecz RR są dobrowolne. Treść proponowanego punktu w rozdziale II brzmi:

 

Rodzice wybrani na zebraniach klasowych jako przedstawiciele do Rady Rodziców automatycznie zobowiązują się do uiszczenia składki na rzecz Rady Rodziców.

 

Pozostali rodzice byli zdania, iż nieetyczne jest zbieranie składek od rodziców oraz późniejsze decydowanie o finansach RR samemu nie opłacając składek.

 

W związku z powyższą dyskusją poddano pod głosowanie możliwość wprowadzenia powyższego zdania do projektu regulaminu. Za wprowadzeniem powyższego zdania (Uchwała RR nr 22/2011-2012) była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

5

1

0

 

3) Bezpieczeństwo dzieci dowożonych do szkoły autobusami

 

Pan Józef Rafalski ponowił apel do władz gminnych o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dowożonych autobusami publicznymi do i ze szkoły. Obecna forma dowożenia dzieci (z dziećmi w autobusie jedzie  jedna opiekunka) zagraża ich bezpieczeństwu, ponieważ brak jest właściwej opieki w trakcie wsiadania
i wysiadanie dzieci z autobusów.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców w Straszynie

 

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 25.05.2012 r.

 

            Na interwencyjnym posiedzeniu Rady Rodziców (RR) w dniu 25.05.2012 r. było obecnych 7 przedstawicieli rodziców Zespołu Szkół w Straszynie. Zebranie zostało zorganizowane w związku koniecznością wyłonienia przedstawiciela rodziców do komisji konkursowej związanej z wyborem Dyrektora Zespołu Szkół w Straszynie w dniu 12.06.2012 od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański.  W skład członków w/w komisji ma wejść 9 osób:

·        1 osoba - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

·        1 osoba - przedstawiciel rodziców ZS w Straszynie,

·        2 osoby - nadzór pedagogiczny - Kuratorium,

·        3 osoby - organ prowadzący - Urząd Gminy Pruszcz Gd.,

·        1 osoba - przedstawiciel Związków Zawodowych Solidarność,

·        1 osoba - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

·        1 osoba - przedstawiciel Rady Pedagogicznej ZS Straszyn.

Na zebraniu w tajnym głosowaniu wybrano Irenę Narożnowską - Sudoł (Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Straszynie) na przedstawiciela rodziców do komisji w konkursie na stanowisko dyrektora ZS w Straszynie (Uchwała RR nr 18/2011-2012) głosami:

Za

Przeciw

Wstrzymujący

7

0

0

Pani Iwona Mokwa – Tarnowska została wybrana - również w tajnym głosowaniu - zastępcą w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, w których niemożliwym byłoby uczestnictwo przewodniczącej RR (Uchwała RR nr 19/2011-2012) głosami:

Za

Przeciw

Wstrzymujący

6

1

0

Pani Irena Narożnowska-Sudoł będzie reprezentować stanowisko wypracowane przez Radę Rodziców. Na zebraniu została stworzona wstępna lista zakresu pytań do kandydatów.

Na tym zakończono zebranie.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców w Straszynie

 

Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 23.05.2012 r.

 

      Na posiedzeniu Rady Rodziców (RR) w dniu 23.05.2012 r. było obecnych 9 przedstawicieli rodziców Zespołu Szkół w Straszynie.

 

W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia (w kolejności chronologicznej):

 

1) Stan kasy RR Zespołu Szkół w Straszynie

 

Skarbnik Pani Mirosława Mumot na zebraniu Rady Rodziców przedstawiła stan kasy na dzień 23.05.2012 r., której łączna kwota wyniosła 7.668,25 zł. W powyższej kwocie wartość wpłat od rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi 7.370 zł, a wpłaty dla poszczególnych grup klas były następujące:

 

- dla szkoły podstawowej:

- dla szkoły gimnazjalnej:

0a 240,-

4a  120,-

I A gim 340,-

0b 420,-

4b   480,-

I B gim 660,-

0c   220,-

4c  100,-

I C gim 160,-

1a  140,-

5a  340,-

II A gim 260,-

1b  140,-

5b   240,-

II B gim 110,-

1c   420,-

6a   400,-

II C gim 80,-

1d   560,-

6b  240,-

III A gim 300,-

2a   340,-

Razem       1920,-

III B gim 80,-

2b   160,-

 

III C gim 140,-

2c  120,-

 

Razem               2130,-

3a  200,-

 

 

3b   220,-

 

 

3c  140,-

 

 

Razem              3320,-

 

 


 

Bieżące wydatki były opisane na łączną kwotę 4.052,10 zł.

 

2) Wybory Dyrektora ZS w Straszynie

 

W związku z planowanymi wyborami na nowego Dyrektora ZS w Straszynie w dniu 12.06.2012 r. zostały przedstawione opinie rodziców dotyczące ewentualnych pytań, które należy przedstawić kandydatowi na dyrektora. Wśród postulatów i pytań podano m.in.:

 • Zasady współpracy z Radą Rodziców.
 • Zdolności menedżerskie w zakresie:

- zarządzania grupą pracowników - motywowanie i rozliczanie sukcesów merytorycznych nauczycieli.

- uczniów – ich rozwój intelektualny, nauka języków obcych, zajęcia pozalekcyjne, sport.

 • Przeciwdziałanie patologii: agresja, narkotyki, papierosy, alkohol, lekomania i inne używki.
 • Preferowany system nagród i kar.
 • Sukcesy organizatorskie w temacie rozwoju szkoły.
 • Wymiany międzynarodowe dla gimnazjum.
 • Współpraca z innymi szkołami w Polsce.
 • Pozyskiwanie środków unijnych i pozyskiwanie innych dodatkowych środków.
 • Co uważa za największy dotychczasowy problem w szkole.
 • W jaki sposób będzie próbował integrować działania nauczycieli i rodziców (np. poprzez nieformalne spotkania rodziców z nauczycielami na początku roku szkolnego)?
 • W jaki sposób będzie chciał zwiększyć bezpieczeństwo w szkole (np. przez wprowadzenie identyfikatorów, dodatkowych opiekunów odprowadzających dzieci do autobusu)?
 • Czy planuje konsultować wybór podręczników szkolnych w porozumieniu z rodzicami z uwzględnieniem ich kosztów, wagi i zawartości merytorycznej (wychowawczej, edukacyjnej)?
 • Czy zamierza stworzyć możliwość korzystania z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów ZS w Straszynie przynajmniej raz w tygodniu?
 • Czy i jak będzie się starał o dodatkowe fundusze na zakup pomocy edukacyjnych?
 • Czy zamierza powołać Radę Szkoły, jeśli wpłynie wniosek Rady Rodziców, składającą się w równej liczbie z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów? Do kompetencji Rady Szkoły należałoby m.in. uchwalanie Statutu Szkoły, opiniowanie planu finansowego szkoły, możliwość opiniowania nauczycieli i dyrektora oraz występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, gminy i kuratorium w sprawach istotnych dla szkoły?
 • Czy zamierza wprowadzić możliwość wnoszenia opłat za obiady i świetlicę poprzez wpłaty na konto bankowe?
 • W jaki sposób będzie realizował postulat przejrzystości wydatków szkoły? Czy będzie je konsultował i z kim?

 

3) Sprawa ucznia Aleksandra Kuropatwy

 

Przedstawiciele RR Aneta Specylak oraz Józef Rafalski zdali sprawozdanie z rozmów prowadzonych z Dyrektor ZS w Straszynie Lubicą Ząbkiewicz oraz rodzicami Aleksandra Kuropatwy w sprawie jego ewentualnego przeniesienia do innej klasy. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, iż ze względu na złożoność problemu dalsze kroki RR podejmie tylko na wniosek lub prośbę zainteresowanych stron.

 

4) Karta motorowerowa

 

Pani Aneta Specylak wyjaśniła szczegóły związane z pozyskaniem patronatu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego z siedzibą w Gdańsku nad Organizowanymi przez RR kursami na kartę motorowerową, a co za tym idzie zobowiązaniem się PORD-u do zorganizowania darmowych kursów dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej oraz wszystkich klas Gimnazjum. W ramach tego uczniowie będą bezpłatnie korzystać ze skuterów i placu manewrowego pod fachowym okiem instruktorów z PORD-u.

 

5) Przygotowania do Dnia Dziecka w dniu 02.06.2012 r.

 

Przewodnicząca RR Irena Narożnowska-Sudoł podjęła się zaplanowania i organizacji Dnia Dziecka w ZS w Straszynie w dniu 02.06.2012 r. Od maja br. zostały wywieszone plakaty zapraszające na "Strasznie Fajny Dzień Dziecka w Straszynie”. Harmonogram planowanego Dnia Dziecka w ZS w Straszynie zawiera m.in.:

- w piątek 1 czerwca - zapowiedź z megafonów o Dniu Dziecka;

- w sobotę 2 czerwca w godzinach od 11.00 do 16.00 zaplanowano gry i zabawy na boisku szkolnym i ewentualnie na szkolnej hali sportowej (w przypadku pogorszenia pogody) w postaci:

 • wielkie dmuchane zabawki,
 • miasteczko ruchu drogowego (Straż Gminna w Pruszczu Gdańskim),
 • zadaszona scena muzyczna z Gminy Pruszcz Gdański,
 • gofry pieczone przez Koło Gospodyń Wiejskich,
 • grillowane kiełbaski od Majera,
 • ciastka z cukierni Want i piekarni Mielnik,
 • słodycze i napoje ufundowane przez straszyńskie firmy,
 • pizza - restauracje One Way i Mona,
 • kupony na watę cukrową i popcorn,
 • popisy z pomponami zespołu Gabi ,
 • street Dance w wykonaniu uczniów klasy Vb  Jacka Mielnika i Mateusza Szramki,
 • Hip-hop i Dance hall - dzieci ze szkoły tańca Rytmus,
 • zespół  Jagódki - m.in. profesjonalnie tańczące flamenco, tańce cygańskie,
 • na boisku - turniej piłki nożnej i turniej komandosów,
 • wyścigi na rurach, prędkość mierzona fotoradarem przez policjantów w radiowozie, 
 • zabawy dla najmłodszych w hali sportowej,
 • konkurs plastyczny organizowany przez Przystanek Sztuka,
 • dmuchana zjeżdżalnia i domek do skakania,
 • nagrody i upominki - piłki, flagi, trąbki, maskotki, bańki mydlane, grające rury, talony na wielkie pizze, hamburgery, talony na malowanie paznokci i ułożenie fryzury, zaproszenie na przejażdżkę nawą ciężarówką Mercedes Actros,
 • pokaz ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • piłkarze Lechii - niespodzianka nie tylko dla chłopców,
 • petycja w sprawie budowy SkateParku w Straszynie.

 

W trakcie zebrania RR przegłosowała dofinansowanie w kwocie 100 zł zakupu bandaży i opatrunków do jednego z  konkursów w trakcie Dnia Dziecka. Za powyższym wnioskiem (Uchwała RR nr 17/2011-2012) była większość rodziców:

Za

Przeciw

Wstrzymujący

9

0

0

 

Sprawozdanie z Dnia Dziecka 2012 autorstwa Przewodniczącej Ireny Narożnowskiej-Sudoł podano w Załączniku nr 1.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców w Straszynie

 


Załącznik nr 1

 

STRASZNIE FAJNY DZIEŃ DZIECKA W STRASZYNIE

Irena Narożnowska-Sudoł

 

Już od maja br. wisiały plakaty zapraszające na Strasznie Fajny Dzień Dziecka w Straszynie. W piątek 1 czerwca z megafonów rozbrzmiewała zapowiedź, nagrana przez Olę i Romka w Radio Toksyna, że to już jutro. Wspaniała impreza dla naszych milusińskich odbyła się 2 czerwca, w sobotę, właśnie wtedy kiedy pogoda płatała nam niezłe figle. Raz słońce, potem deszcz, wiatr, a nawet grad i znowu słońce. Ale nam w Straszynie pogoda nie straszna!

 

 

STRASZNIE FAJNY DZIEŃ DZIECKA W STRASZYNIE

W sobotę, w dniu festynu,  o 6 rano musieliśmy podjąć decyzję czy działamy zgodnie z planem i zabawa odbędzie się na boisku szkolnym, czy przenosimy się do szkolnej hali sportowej. Bawiliśmy się i tu i tu. Dla najmłodszych, wielkie dmuchane zabawki i miasteczko ruchu drogowego rozłożyliśmy na hali, a  na boisku stanęła profesjonalna, zadaszona scena, świeży nabytek naszej Gminy Pruszcz Gdański , w 70 % dofinansowany przez Unię Europejską. Kiedy świeciło słońce dzieci bawiły się na powietrzu, a jak zaczęło lać to biegiem na salę. Pomimo małego zamieszania dzieci były szczęśliwe.

 

Pyszne jedzonko

Dzieci dostawały w prezencie:  gofry pieczone przez Koło Gospodyń Wiejskich zgodnie z ich autorskim przepisem, grillowane kiełbaski od Majera, ciastka z cukierni Want i piekarni Mielnik, słodycze i napoje ufundowane przez straszyńskie firmy. Restauracje One Way i Mona dowiozły pizze, które rozeszły się w mig wśród naszych małych sportowców. Maluchy dostały kupony na watę cukrową i popcorn.

 

Tańczyli, tańczyli…

Pokazom tańców dzieci ze Straszyna i okolic nie było końca. Wspaniałe popisy z pomponami zespołu Gabi , street Dance w wykonaniu uczniów klasy Vb  Jacka Mielnika i Mateusza Szramki.  Hip-hop i Dance hall zaprezentowały dzieci ze szkoły tańca Rytmus. Nasz sztandarowy zespół  Jagódki zaskoczył również przekrojem wiekowym i repertuarowym: począwszy od pięcioletnich maluszków słodko pląsających w kółeczku po gimnazjalistki profesjonalnie tańczące flamenco czy tańce cygańskie.

 

Potrzeba było wielu nagród, bo konkursów było sporo

Na boisku chłopcy rozegrali turniej piłki nożnej  i turniej komandosów. Młodsze dzieci ścigały się na rurach, a ich prędkość mierzyli fotoradarem nasi goście – panowie policjanci w radiowozie.  Kasia ze Świetlicy Wiejskiej i Edyta z przedszkola prowadziły równolegle w hali sportowej zabawy dla najmłodszych. Można było np. poskakać w workach, uczestniczyć w zabawach z kolorową chustą, a cudowne panie z Przystanku Sztuka zorganizowały wielki konkurs plastyczny. Wśród maluchów zdecydowanie największym powodzeniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia i domek do skakania, a pan komendant Straży Gminnej miał pełne ręce roboty w miasteczku ruchu drogowego. Dzieci umiejące już jeździć na rowerze próbowały swoich sił na skrzyżowaniach, a maleństwa przebrane za samochodziki, karetki, policję pędziły ulicami zatrzymując się tylko na czerwonym świetle. Nagrody i upominki okazały się trafione. Piłki, flagi, trąbki, maskotki, bańki mydlane, grające rury, talony na wielkie pizze, hamburgery, talony na malowanie paznokci i ułożenie fryzury, a nawet zaproszenie na przejażdżkę nawą ciężarówką Mercedes Actros  to tylko ich część.

 

Baloniki, malowanki, koń na lonży i Euro 2012

Ciocia Irena i klaun wujek Witek zapowiadali ze sceny różne atrakcje i prowadzili zabawy. Przez całą imprezę Klaudia, Zuzia i Weronika malowały na buźkach dzieci kotki, serduszka i inne piękne dzieła zgodnie z życzeniem malowanego. Pani klaun Natalia zwykłe baloniki zamieniała w żyrafy, koty, delfiny, szable, serca i inne cuda. Klaun Rysio rozdawał cukierki i psocił maluchom. Na boisku można było zostać księżniczką lub królem strzelców wkładając buzię w odpowiednią planszę namalowaną właśnie na ten Strasznie Fajny Dzień Dziecka i przejechać się na koniu przy asekuracji profesjonalnego jeźdźcy. Wspólnie malowaliśmy olbrzymi obraz.  Odbyła się zacięta walka trzech drużyn w konkursie wiedzy o Euro 2012. Największą konsternację wywołało pytanie o to czy polska reprezentacja zagra w Gdańsku. Prawidłowa odpowiedź - zobaczymyJ

 

Pokaz ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej

Nagle do samochodu zaparkowanego na środku boiska przyjechała na sygnałach Straż Pożarna. Strażacy wyskoczyli do rannego uwięzionego w aucie. Momentalnie pojawiła się Policja. Poszczególne etapy ratowania poszkodowanego w wypadku komentował pan Tomasz Grabowski, komendant Straży Gminnej. Szczęśliwie uratowany kierowca, na noszach, w złotym kocu termicznym i usztywniającym kark kołnierzu podziękował Strażakom i wrócił do zabawy na festynie. Chłopcy byli żywo zainteresowani wyposażeniem wozu strażackiego, wchodzili do kabiny i robili masę zdjęć.

 

Piłkarze Lechii - największa niespodzianka nie tylko dla chłopców

Do samego końca nie mieliśmy pewności czy będziemy gościć piłkarzy Lechii Gdańsk. Jak wiemy, wiele się dzieje w tym klubie, a piłkarze są na urlopach. Jednak determinacja Emilii z Rady Rodziców wygrała. Maciej Kostrzewa, Krzysztof Brede i Aleksander Sazankow rozdawali autografy na przygotowanych wcześniej kilkudziesięciu zdjęciach, a dwa worki piłek do piłki nożnej  z ich autografami trafiły do uczestników imprezy. Biało-zieloni bawili się z dziećmi, przeprowadzali konkursy sportowe. Piłkarze wzruszeni gorącym przyjęciem opuszczali salę wśród okrzyków kibiców LECHIA, LECHIA WYGRA !

 

Jest szansa na SkatePark z zadaszonym miejscem na grilla i ławeczkami w Straszynie.

Zaproszona na imprezę pani wójt Magdalena Kołodziejczak, mieszkanka Straszyna, została poproszona na środek hali sportowej. Ku jej zaskoczeniu, dzieci wręczyły petycję w sprawie budowy SkateParku w Straszynie. Wykorzystany został odpowiedni moment. Z okazji Dnia Dziecka ciężko nie spełnić takiej prośby. Wręczono pismo wraz z załączonym plakatem, na którym widniały setki podpisów dzieci.  Dorośli chórem przyłączyli się do prośby deklarując pomoc przy projektowaniu, budowie i pilnowaniu porządku. Wzruszona (wszyscy widzieli, choć próbowała to ukryć) pani wójt zadeklarowała, że skoro jest taka wola najmłodszych mieszkańców i ich rodziców to z pewnością dołoży wszelkich starań aby SkatePark powstał. Rozmawialiśmy również o ławeczkach, zadaszonym miejscu np.na grilla, monitoringu i oświetleniu.

 

Na plakatach i banerze z okazji Strasznie Fajnego Dnia Dziecka oglądaliśmy piękne prace uczennic Agnieszki Maternickiej i Viviany Tarnowskiej. Dziewczynkom przyznaliśmy nagrody specjalne – zestawy plastyczne. Po dzieci z Żuławki, które są również blisko związane ze Straszynem wysłano prywatne samochody. Nic tak dorosłych nie cieszy jak radość, śmiech i podskoki dzieciaków wracających z festynu z nagrodami w „opieczętowanych” rękach. Chyba się udało. Za rok powtórka?

Dziękujemy wszystkim sponsorom. Dziękujemy i ludziom o wielkim sercu, którzy po prostu poświęcili swój wolny czas w imię radości naszych milusińskich.

Podziękowania składają organizatorzy (alfabetycznie) : OKSiR, Rada Rodziców, Rada Solecka, Radni Gminy, Zespół Szkół i Świetlica Wiejska. 

 

 


 

Jeśli kogoś zupełnie niechcący pominęliśmy, bo nie sposób wymienić wszystkich zaangażowanych i  sponsorów -  bardzo przepraszamy ale wiem, że większość z nas nie potrzebuje okazywania wdzięczności w mediach.

 

 

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 04.04.2012 r.

 

            Na posiedzeniu Rady Rodziców (RR) w dniu 04.04.2012 r. było obecnych 7 przedstawicieli rodziców Zespołu Szkół w Straszynie.

 

W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 

1) Stan kasy RR Zespołu Szkół w Straszynie

 

Skarbnik Pani Mirosława Mumot na zebraniu Rady Rodziców przedstawiła stan kasy na dzień 04.04.2012 r., której łączna kwota wyniosła 7.738,80 zł (siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem, 80/100 złote). W powyższej kwocie wartość wpłat od rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi 5.440 zł, a wpłaty dla poszczególnych grup klas były następujące:

 

- dla szkoły podstawowej:

- dla szkoły gimnazjalnej:

0a 200,-

4a  80,-

I A gim 260,-

0b 420,-

4b   360,-

I B gim 600,-

0c   80,-

4c  60,-

I C gim 160,-

1a  100,-

5a  160,-

II A gim 140,-

1b  120,-

5b   120,-

II B gim 60,-

1c   420,-

6a   320,-

II C gim 20,-

1d   560,-

6b  100,-

III A gim 60,-

2a   260,-

Razem       1200,-

III B gim 40,-

2b   100,-

 

III C gim 120,-

2c  120,-

 

Razem               1460,-

3a  160,-

 

 

3b   140,-

 

 

3c  100,-

 

 

Razem              2780,-

 

 


 

Bieżące przychody i wydatki były następujące:

 

Przychody

Wydatki

- wpłaty rodziców - 5.440,-

- sprzedaż tarcz - 1.090,-

- zakup tarcz - 1.069,30

- Dzień Nauczyciela - 300,-

- zakup druczków - 6,80

- dofinansowanie kuli - 200,-

- zakup papieru + druk - 80,-

- finansowanie konkursów 360,- w tym:

 • konkurs polonistyczny 60,- (M. Osińska);
 • konkurs polonistyczny 60,- (M. Osińska);
 • Poloniada 60,- (M. Osińska);
 • konkurs czytelniczy 60,- (J. Kleinzeller)
 • konkurs zeszyty lektur 60,- (J. Kleinzeller)
 • konkurs recytatorski 60,- (J. Kleinzeller)

 

2) Przypomnienie o płatnościach na rzecz funduszu RR Zespołu Szkół w Straszynie

 

Na najbliższych zebraniach rodziców ZS w Straszynie w kwietniu i maju br. będą rozdane ponaglenia dla poszczególnych rodziców, którzy deklarowali wcześniej takie wpłaty.

 

3) Powołanie świetlicy dla 5-latków w ZS w Straszynie

 

Do końca kwietnia br. dyrekcja ZS w Straszynie oczekuje na deklarację od rodziców, którzy chcieliby oddawać swoje 5-letnie dzieci pod opiekę z jednoczesną deklaracją przystąpienia do zerówki. Na tej podstawie Dyrektor ZS w Straszynie zdecyduje o powołaniu świetlicy dla 5-latków.

 

4) Głosowanie internetowe w przerwach między zebraniami RR

 

Do czasu wprowadzenia zmian w regulaminie RR przegłosowano większością obecnych na zebraniu osób, iż głosowanie internetowe jest dopuszczalne we wszystkich sprawach z wyjątkiem zmiany regulaminu RR oraz wydatkowani pieniędzy RR w kwocie powyżej 500 zł. Za powyższą Uchwałą RR nr 11/2011-2012 była większość rodziców:

Za

Przeciw

Wstrzymujący

7

0

0

 

5) Sprawa przeniesienia do innej klasy Aleksandra Kuropatwy

 

Po wstępnym zapoznaniu się z dokumentami związanymi z przeniesieniem Aleksandra Kuropatwy do innej klasy (przekazanymi przez jego rodziców) postanowiono, iż wszystkie dokumenty zostaną przesłane drogą e-mailową do uczestników spotkania. Na zebraniu zostali powołani pełnomocnicy RR w osobach Józefa Rafalskiego oraz Anety Specylak w celu uczestniczenia w zebraniach i monitorowania działań dyrekcji dotyczących tej sprawy. Za powołaniem pełnomocników była większość rodziców (Uchwała RR nr 12/2011-2012):

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

7

0

0

 

6) 1% podatku na rzecz ZS w Straszynie

 

Na prośbę RR (wcześniejsza Uchwała RR nr 10/2011-2012) pani Dyrektor Lubica Ząbkiewicz przekazała za pośrednictwem przewodniczącej Ireny Narożnowskiej-Sudoł, iż fundusze zebrane w ramach możliwości odliczenia 1% podatku przeznaczy na zakup kolejnych tablic interaktywnych dla szkoły. Obecnie są stosowane w szkole dwie tablice interaktywne, które uzyskały pozytywne opinie uczniów i nauczycieli.

 

7) Projekt "Cyfrowa szkoła"

 

Pani dyrektor Lubica Ząbkiewicz przygotowuje wniosek do MEN pt. "Cyfrowa szkoła", w ramach którego klasy czwarte mają możliwość uzyskania 30 laptopów oraz 2 tablic multimedialnych.

 

8) Sklepik szkolny

 

Prezydium RR zobowiązało się do przygotowania oficjalnego pisma do właścicieli sklepiku szkolnego zapraszającego na zebranie Rady Rodziców. Ponadto w powyższym piśmie właściciele sklepiku zostaną zobowiązani do przedstawienia na piśmie listy produktów wraz z cenami w terminie dwóch tygodni od chwili dostarczenia pisma. Za powyższym wnioskiem (Uchwała RR nr 13/2011-2012) była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

7

0

0

 

Jednocześnie zwrócono uwagę, iż właściciele sklepiku nie odnieśli się do tej kwestii również dwa lata temu. W tamtym czasie została podjęta uchwała (Uchwała nr 9/2009/2010), której treść brzmiała:

Rada Rodziców wyraża zgodę na wprowadzenie produktów żywnościowych z przedstawionej w dniu 03.03.2010 r. listy produktów sklepiku szkolnego pod następującymi warunkami:

- zamieszczenia kompletnej listy produktów handlowych z cenami na stronie internetowej Zespołu Szkół w Straszynie;

- lista produktów powinna być aktualizowana, co najmniej raz w semestrze;

- w/w produkty żywnościowe powinny być świeże, codziennie kupowane w piekarni.

 

8) Karta motorowerowa

 

Pani Aneta Specylak podjęła się organizacji kursu i egzaminu dającego możliwość zdobycia uprawnień – karty motorowerowej - do kierowania skuterami na starych zasadach (od nowego roku możliwość zdobycia karty motorowerowej będzie związana ze znacznie większymi kosztami) przez uczniów naszej szkoły.

 

9) Utworzenie basenu i możliwości uczęszczania na pływalnię

 

Na wniosek Marka Wiergowskiego i Józefa Rafalskiego w najbliższym czasie zostanie przygotowana petycja rodziców do Wójta Gminy Pruszcz Gdański oraz ewentualnie innych lokalnych instytucji (Gminny Ośrodek Sportowy, Energa) w celu wybudowania w Straszynie basenu dostępnego dla mieszkańców Straszyna, w tym dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do ZS w Straszynie. Ponadto do końca roku szkolnego powinien być przygotowany wspólnie z Dyrekcją ZS w Straszynie plan wyjazdów na basen w przyszłym roku w ramach prowadzonych w szkole zajęć wychowania fizycznego.

Za powyższym wnioskiem (Uchwała RR nr 14/2011-2012) była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

7

0

0

 

10) Wniosek do Krzysztofa Załuckiego w sprawie odpłatności za zerwany plakat

 

W związku z zerwaniem plakatu Pan Krzysztof Załucki zobowiązał się ustnie do zapłacenia kosztu 49 zł związanego z wydrukiem nowego ogłoszenia. Do dnia dzisiejszego Pan Krzysztof Załucki nie wpłacił pieniędzy. W najbliższym czasie Prezydium RR przygotuje oficjalne pismo do w/w osoby w tej sprawie wzywające do zapłacenia żądanej kwoty na rzecz RR. Kopia faktury do wglądu u p. Anety Specylak.

 

11) Zakup materiałów do świetlicy

 

Prezydium RR w dniu 23.03.2012 r. zaakceptowało wyniki głosowania internetowego (Uchwała RR nr 15/2011-2012) i przyznało możliwość finansowania tego celu w kwocie 500 zł z funduszy zgromadzonych dla klas 0-3 szkoły podstawowej. Za powyższym wnioskiem była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

6

1

0

 

Mniejsza kwota wynika z niewystarczających funduszy, którymi dysponuje Rada Rodziców oraz nowej internetowej formy głosowania (do internetu nie wszyscy mają dostęp). W związku z powyższą uchwałą dotyczącą zakupu materiałów sprawę koordynuje Pan Józef Rafalski i Pani Anna Kwiecień ze świetlicy.

 

12) Łamanie przepisów ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa w pobliżu szkoły

 

Na zebraniu była dyskutowana sprawa łamania przepisów ruchu drogowego na ulicy Jana Pawła II (jazda pod prąd) oraz spożywania napojów alkoholowych w pobliżu szkoły. W związku z tym ma być przygotowana petycja do Komendanta Straży Gminnej i Komendanta Policji w Pruszczu Gdańskim w sprawie częstszych kontroli w okolicy szkoły. Ustalono także, że numery rejestracyjne samochodów jeżdżących "pod prąd" będą umieszczane na tablicy RR, która wisi w szkole.

 

13) Zakup konsoli z czujnikiem ruchu

 

Pani Irena Narożnowska-Sudoł przekazała informację, iż sprawa zakupu konsoli z czujnikiem ruchu podłączonego do telewizora spotkała się z entuzjastyczną reakcją dzieci. Przegłosowana pozytywnie 15 lutego br. "Uchwała RR nr 8/2011-2012" uzależnia zakup powyższej konsoli od możliwości finansowych RR (powyższy zakup dotyczyłby funduszy zgromadzonych w ramach dwóch grup klas 0-3 oraz 4-6 Szkoły Podstawowej).

 

14) Wybory "Belfra roku"

 

W związku z pozytywnym oddźwiękiem rodziców i uczniów postanowiono w bieżącym roku szkolnym kontynuować konkurs na "Belfra roku". Za powyższym wnioskiem (Uchwała RR nr 16/2011-2012) była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

7

0

0

 

Wybory będą przeprowadzone w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej oraz 1-3 Gimnazjum, przy czym o zgodę na wybory i organizację będzie poproszona Pani Dyrektor Lubica Ząbkiewicz. Z ramienia RR organizacją wyborów zajmie się Marek Wiergowski.

 

15) Zmiany w regulaminie RR

 

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty Pan Józef Rafalski i Marek Wiergowski zobowiązali się do przygotowania znowelizowanego projektu regulaminu RR. Znowelizowany regulamin RR powinien opierać się również na dotychczasowym doświadczeniu członków RR, stąd postulowane zmiany będą na bieżąco wprowadzane do projektu drogą internetową. W przypadku rozbieżności będą przygotowane alternatywne warianty fragmentów regulaminy do głosowania na zebraniu RR.

 

Na tym zakończono zebranie.

 

 

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 15.02.2012 r.

            Na posiedzeniu Rady Rodziców (RR) w dniu 15.02.2012 r. było obecnych 8 przedstawicieli rodziców Zespołu Szkół w Straszynie.    

W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 

1) Wydatkowanie funduszy zebranych przez RR Zespołu Szkół w Straszynie

 

Skarbnik Pani Mirosława Mumot na interwencyjnym zebraniu Rady Rodziców w styczniu 2012 r. przedstawiła stan kasy na dzień 18.01.2012 r., której łączna kwota wyniosła 7592,31 zł (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa, 31/100 złote). W powyższej kwocie 7592,31 zł wartość wpłat od rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi 4880 zł, a wpłaty dla poszczególnych grup klas były następujące:

 

 

Dla klas 0-3 szkoły podstawowej

Dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Dla klas I-III szkoły gimnazjalnej

Razem w zł

2620,-

1080,-

1180,-

Procentowo

53,7%

22,1%

24,2%

 

Po dyskusji odnoszącej się do sposobu wydatkowania zgromadzonych pieniędzy podjęto Uchwałę RR nr 7/2011-2012, w której wyznaczono następujący preliminarz wydatków:

a) 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) postanowiono przeznaczyć jako rezerwę na przyszły rok szkolny;

b) 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na odbywające się już konkursy oraz nagrody na zakończenie roku szkolnego;

c) pozostała kwota  o wartości 4092,31zł (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa, 31/100 złote) będzie wydatkowana zgodnie z w/w procentowym udziałem wpłat rodziców w poszczególnych grupach klasowych:

 

Dla klas 0-3 szkoły podstawowej

Dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Dla klas I-III szkoły gimnazjalnej

Preliminarz wydatkowania w zł

2197,57

904,40

990,34

Procentowo

53,7%

22,1%

24,2%

 

Ponadto w przypadku wpływu kolejnych wpłat będą one dodane do poszczególnych w/w grup klasowych i wydatkowane zgodnie z uchwałami RR.

Za powyższym preliminarzem wydatków głosowali wszyscy zebrani rodzice:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

8

0

0

 

Wymienione w punkcie c) fundusze - podzielone na poszczególne grupy klasowe - będą wydane po konsultacjach, dyskusji oraz ostatecznie głosowaniu internetowemu (po wysłaniu uchwały do rodziców Prezydium Rady Rodziców będzie czekać na odpowiedź rodziców przez okres 1 tygodnia):

- Pan Józef Rafalski zobowiązał się do sprawdzenia potrzeb (m.in. na gry planszowe, edukacyjne) w świetlicach Zespołu Szkół w Straszynie. Do piątku 24 lutego br. opiekunki ze świetlicy powinny przedstawić zapotrzebowanie.

- podjęto Uchwałę RR nr 8/2011-2012, wg której w zależności od możliwości finansowych RR powinna zakupić konsolę z czujnikiem ruchu podłączonym do telewizora wraz z grami zręcznościowymi lub edukacyjnymi, przy czym powyższy zakup dotyczyłby dwóch grup klas 0-3 oraz 4-6 Szkoły Podstawowej. Za powyższym wydatkiem była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

7

0

1

 

- podjęto Uchwałę RR nr 9/2011-2012, wg której fundusze zebrane przez gimnazjum zostaną sukcesywnie przeznaczane na zakup pomocy dydaktycznych (modeli pomocniczych, tablic, przyrządów do przeprowadzenia doświadczeń itp.) do pracowni fizycznej, biologicznej, matematycznej, geograficznej i historycznej. Do opracowania listy zapotrzebowania w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów  oraz sprawdzenia ich dostępności  do dnia 02 marca br. zobowiązała się pani Aneta Specylak. Za powyższym wydatkiem była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

8

0

0

 

-w sprawie radiowęzła w ZS w Straszynie brak jest informacji od Samorządu Uczniowskiego oraz władz Szkoły, dlaczego nie został on jeszcze uruchomiony. Wyjaśnienia również wymaga problem potencjalnego łamania praw autorskich do muzyki odtwarzanej przez radiowęzeł.

 

2) 1% podatku na rzecz ZS w Straszynie

 

W związku z niewielkim zainteresowaniem rodziców w sprawie przekazania 1% podatku co wiąże się  z brakiem informacji na co były wydatkowane pieniądze zgromadzone dotychczas w ramach 1% podatku z celem szczegółowym "500000036461 Zespół Szkół w Straszynie" i nr KRS 0000031762 ("Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła") podjęto Uchwałę RR nr 10/2011-2012, w której uprzejmie prosimy Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Straszynie o krótkie pisemne przedstawienie dotychczasowych wpływów i wydatków związanych z tym źródłem przychodu. Jednocześnie prosimy aby  powyższe zestawienie zawierało informację o datach realnego wpłynięcia kwot podatku na konto, a tym samym pozostawienia ich do dyspozycji Szkoły za dany rok kalendarzowy oraz preliminarz przyszłych wydatków uzależniony od potencjalnych wpływów z tego tytułu. Uprzejmie prosimy o przesłanie tego dokumentu drogą e-mailową w możliwie najszybszym czasie, ale maksymalnie do końca marca 2012 roku.

Za powyższym wnioskiem była większość rodziców:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

8

0

0


 

 

3) Opłacanie składek przez członków Rady Rodziców

 

Odbyła się gorąca dyskusja na temat wpłat składek na rzecz Rady Rodziców przez przedstawicieli Rady Rodziców. Ustalono wstępnie, że opracowany zostanie zapis w statucie RR o tym, iż przedstawicielem RR może zostać wyłącznie rodzic, który dobrowolnie zobowiąże się do wpłat obowiązującej na dany rok składki – z wyłączeniem tych osób, które mają ciężką sytuację finansową. Niedopuszczalnym jest decydowanie o finansach RR, kiedy członek RR uznaje płacenie składek za niezasadne.

 

Na tym zakończono zebranie.

 

Protokół z interwencyjnego posiedzenia Rady Rodziców z 18.01.2012 r.

Na interwencyjnym posiedzeniu Rady Rodziców (RR) w dniu 18.01.2012 r. byli obecni:
- Tomasz Grabowski, komendant Straży Gminnej Gminy w Pruszczu Gdańskim;
- Beata Jakusz, wicedyrektor Zespołu Szkół w Straszynie;
- Małgorzata Osowska, radny Gminy Pruszcz Gd.;
- Adam Szpała, radny Gminy Pruszcz Gd.;
- Jan Pawul, radny Gminy Pruszcz Gd.;
- oraz 10 przedstawicieli rodziców.

    Irena Narożnowska – Sudoł, Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Straszynie, zwołała interwencyjne spotkanie przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa komunikacyjnego w Straszynie po ostatnim tragicznym w skutkach wypadku w Sylwestra na ulicy Starogardzkiej. W trakcie spotkania poruszane były poniższe problemy:

1) Bezpieczeństwo na drogach i chodnikach w Straszynie

Pani Irena Narożnowska – Sudoł zdała relacje z wcześniejszego spotkania z komendantem Straży Gminnej, w którym uczestniczyła również pani Aneta Specylak. Ustalono umieszczenie znaków informujących o pomiarze prędkości oraz wnioskowano o ograniczenie prędkości do 40 km/h w całym Straszynie. 

Komendant Tomasz Grabowski przedstawił działania Straży Gminnej w Straszynie. Rozważane są różne warianty poprawiające bezpieczeństwo na ulicach i chodnikach Straszyna, m.in. zastosowanie oznakowana świetlnego z napisem "Zwolnij!" zapalającego się okresowo lub połączonego z pomiarem prędkości – całość zawieszona nad ulicą przy przejściu dla pieszych, postawienie barierek odcinkowych na fragmentach ulicy Starogardzkiej, ograniczenie prędkości oraz kontrola jazdy „pod prąd”.
Na początku stycznia br. zostały złożone pisma zarówno przez Radę Rodziców, Urząd Gminy jak i Straż Gminną w celu wprowadzenia zmian organizacji ruchu, ustawienia oznakowania „kontrola prędkości” oraz fotoradarów przenośnych. Tomasz Grabowski podał, iż w najbliższym czasie (w okresie ok. 1 tygodnia) taki przenośny fotoradar w Straszynie będzie stawiany na ulicy Starogardzkiej na odcinku ok. 1400 m (od przejazdu kolejowego gdzie znajduje się tablica „teren zabudowany” ograniczająca prędkość do 50 km/h do supermarketu Lidl).

Przewodnicząca Rady Rodziców zwróciła się z prośbą do pana Komendanta o zorganizowanie prelekcji i pogadanek na temat zasad  bezpieczeństwa dla wszystkich grup wiekowych. W Zespole Szkół w Straszynie odbyły się już pierwsze tego typu zajęcia z grupą wiekową 0- III. Na przełomie marca - kwietnia br. planowane jest przeprowadzanie kursów na karty rowerowe (Miasteczko Ruchu Drogowego) dla klas IV - VI oraz dodatkowe atrakcje na Dzień Dziecka. Dla uczniów gimnazjum przeprowadzone zostaną pogadanki pod hasłem „Odpowiedzialność” poruszające zagadnienia z zakresu: ogólnopojętego bezpieczeństwa, nietykalności osobistej, kradzieży, paserki, opieki kuratora i inne. Termin zostanie ustalony z panią Dyrektor. Poproszono Straż Gminną o sprawdzanie bezpieczeństwa na terenach szkolnych – boisko w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Komendant zwrócił uwagę na obowiązek rodziców odprowadzania i odbierania dzieci do 7 roku życia bezpośrednio do i ze szkoły. Regulują to przepisy prawa  przedstawione poniżej. Które zostaną  także umieszczone na naszej tablicy informacyjnej.

Kodeks Wykroczeń
Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Kodeks Karny
Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 9. § 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.
§ 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć.

Rodzice zwracali komendantowi uwagę na notoryczne łamanie prawa przez kierowców poruszających się pod prąd na ulicy Jana Pawła II. Ustalono, że wniosek o częste kontrole tego rejonu należy skierować do komisariatu policji.

Józef Rafalski, przedstawiciel rodziców, proponował długofalowo pobudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzkiej i Pocztowej lub Starogardzkiej i Bocznej.

Zaproponowane przez część rodziców pokazanie „mocniejszych” zdjęć z wypadków uczniom gimnazjum zostało poddane dyskusji. Większość uczestników było raczej zdania, iż właściwsze dla ich wieku będzie spotkanie z ludźmi, którzy w sposób bezpośredni byli poszkodowani lub sprawcami wypadku i mogliby sprawić większe wrażenie na młodzieży, a tym samym przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ich zachowania na drogach i w ich  pobliżu.

2) Sprawy komunikacji autobusowej

Wprowadzony od 1 stycznia 2012 r. rozkład jazdy autobusów nie został dobrze skorelowany z godzinowym rozkładem zakończenia zajęć w szkole. Pani Beata Jakusz przedstawiła swoje uwagi dotyczące rozkładu jazdy autobusów. Zmiany ułatwiające dojazdy dzieci do szkoły mają być wprowadzone od marca 2012 roku.
Od 16 stycznia dowóz dzieci odbywa się na parking przyszkolny położony przy ulicy Starogardzkiej, natomiast odwóz  z przystanku  przy szkole. Do końca stycznia czynności związane z dowozem i odwozem dzieci w obrębie tych dwóch miejsc  będzie asekurować Straż Gminna.
Ponieważ pani Marta Karc w Urzędzie Gminy w Pruszczu Gd. jest odpowiedzialna za rozkład jazdy autobusów poproszono przedstawicieli gminy o przyspieszenie wprowadzenia skorygowanego rozkładu jazdy. Rodzice postulowali także o zwiększenie liczby kursujących autobusów w godzinach wieczornych w okresie trwania imprezy Euro 2012.
Ze względu na zbliżające się ferie zimowe poruszono temat sprawdzania stanu technicznego autobusów dowożących dzieci. Ustalono zwrócenie się z wnioskiem do Komendanta Policji o ustalenie terminów przeprowadzenia kontroli zarówno stanów technicznych pojazdów jak i trzeźwości kierowców zarówno w czasie ferii jak i w czasie roku szkolnego.
Szkoła sporządza listę na podstawie której, dzieci  dojeżdżające do szkoły zamieszkałe w obrębie Gminy Pruszcz Gdański mogą otrzymać darmowy bilet miesięczny uprawniający do poruszania się środkami komunikacji  na terenie całej gminy. Bilety dla osób dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne poza teren naszej gminy są refundowane w wysokości 50%.
Ponieważ obecnie jedynym ważnym dokumentem na darmowe przejazdy są bilety miesięczne przedstawiciele rady gminy zwrócili się z prośbą, aby rodzice dzieci dojeżdżających sprawdzili, czy ich dzieci znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do odbioru biletów miesięcznych – taka informacja pojawi się na naszej tablicy informacyjnej.

3) Pomoc w nauce
Do Rady Rodziców zgłosiły się mieszkanki Straszyna oferujące darmową pomoc dzieciom mającym problemy w nauce. Pani Beata Jakusz zwróciła uwagę, że w szkole już działa pomoc koleżeńska.
Ponieważ szkoła nie może przekazywać jakichkolwiek informacji o uczniach osobom spoza szkoły, prosimy poszczególnych członków Rady Rodziców o przekazanie informacji  - o możliwości zorganizowania pomocy w nauce -  pozostałym rodzicom podczas wywiadówek. Informacje o potrzebie takiej pomocy, jej zakresie oraz zgłoszenia uczniów i rodziców prosimy przekazać do zarządu Rady Rodziców do końca stycznia br.
Jeżeli taka pomoc będzie potrzebna zostanie szerzej omówiona na następnym spotkaniu Rady Rodziców.

4) Zmiana sposobu glosowania w okresie pomiędzy zebraniami RR
W związku z licznymi sprawami, które trzeba rozstrzygać w okresie pomiędzy zebraniami RR, podjęto pod głosowanie propozycję Marka Wiergowskiego, aby w tym okresie głosowanie w sprawach rodziców przeprowadzać za pomocą głosów oddanych drogą e-mailową. Uchwała RR nr 6/2011-2012 dotycząca postulatu głosowania od tej pory za pomocą drogi e-mailowej została przyjęta:

Za - 10    Przeciw - 0    Wstrzymujący - 0

5) Pomoc poszkodowanej w wypadku rodzinie
Zgłoszono potrzebę zorganizowania pomocy rodzinie poszkodowanej w sylwestrowym wypadku drogowym. Ustalono, że informację o utworzonym na ten cel koncie bankowym zamieścimy na naszej tablicy informacyjnej. Poproszono przedstawicieli Rady Rodziców o ustalenie zakresu potrzebnej pomocy i przedstawienie go na następnym zebraniu rady.

6) Stan finansowy RR na dzień 18.01.2012 r.
Skarbnik Pani Mirosława Mumot na zebraniu Rady Rodziców przedstawiła stan kasy na dzień 18.01.2012 r., której łączna kwota wyniosła 7.592,31 zł (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa, 31/100 złote).
Od początku roku szkolnego 2011-2012 rodziców w poszczególnych klasach były następujące:                              

- dla szkoły podstawowej klasy od 0 do 3:		
0a 200,-
0b 380,-
0c 80,-
1a 100,-
1b 120,-
1c 380,-
1d 560,-
2a 260,-
2b 100,-
2c 80,-
3a 160,-
3b 100,-
3c 100,-
Razem 2620,-
- dla szkoły podstawowej klasy od 4 do 6:
4a 40,-
4b 360,-
4c 60,-
5a 80,-
5b 120,-
6a 320,-
6b 100,-
Razem 1080,-
- dla szkoły gimnazjalnej:
I A gim 260,-
I B gim 500,-
I C gim 100,-
II A gim 120,-
II B gim 40,-
II C gim 0,-
III A gim 0,-
III B gim 40,-
III C gim 120,-
Razem 1180,-
 Na tym zakończono zebranie.

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z 09.11.2011 r.

            Na posiedzeniu Rady Rodziców (RR) w dniu 09.11.2011 r. było obecnych 16 osób - przedstawicieli rodziców. W związku z licznymi sprawami, które zostały zgłoszone do RR, ustalono na początku porządek obrad. Przewodnicząca RR Zespołu Szkół Pani Irena Narożnowska-Sudoł podawała poszczególne propozycje tematów, po czym po dyskusji były przeprowadzane głosowania:

 

1.     Po odczytaniu tekstu informacji dla rodziców o działalności i planach RR, dokonano korekty tekstu. Ustalono również procedurę dostarczenia informacji dla rodziców. Poprawiona wersja tekstu informacji dla rodziców - podana poniżej - została przegłosowana (Uchwała RR nr 2/2011-2012) i zaakceptowana większością głosów:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

16

0

0

 

Uchwalona treść tekstu po poprawkach jest następująca:

 

Szanowni Rodzice.

        Rada Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie jest wybierana corocznie spośród przedstawicieli rodziców, by wspierać wszelkie działania prorozwojowe dzieci realizowane w Naszej szkole.

       W dotychczasowej historii ostatnich kilku lat działalności Rady Rodziców udało się zrealizować wiele potrzebnych inicjatyw, m.in.:

-  pomoc w organizacji i dofinansowanie konkursów kulturalno-oświatowych (np. "Dzień języków obcych", "Dzień ziemniaka"), dofinansowanie wyjazdów na przedstawienia teatralne, zainicjowanie zmian w organizacji ruchu drogowego poprawiających bezpieczeństwo dzieci i kierowców, organizacja zakupu tarcz szkolnych, obdarowywanie słodyczami dzieci i nauczycieli w dniu ich święta oraz organizacja - wspólnie z nauczycielami i Samorządem Szkolnym - konkursu na "Belfra roku" szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

       W bieżącym roku szkolnym zostały przedstawione nowe propozycje wydatkowania pieniędzy z funduszy zbieranych na działalność Rady Rodziców, m.in. na:

-  dofinansowanie kuli dyskotekowej, dofinansowanie wyjazdów na przedstawienia do teatru i na koncerty; organizację lodowiska na terenie boiska szkolnego w okresie zimowym; zakupu gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej, finansowanie potrzeb dzieci i szkoły w zależności od wpłat rodziców w trzech grupach wiekowych (oddzielnie klasy 0-3 i klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz oddzielnie klasy I-III szkoły gimnazjalnej) oraz wyposażenie drugiej sali komputerowej dla dzieci ze szkoły podstawowej.

Realizacja tegorocznych postulatów nie będzie możliwa bez Państwa wsparcia. Każda kwota wpłacona na rzecz Rady Rodziców wraca do naszych dzieci, a kontrola wydatków jest prowadzona przez skarbnika w sposób transparentny i dostępny dla rodziców. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o opłacenie składki na rzecz Rady Rodziców.

Deklarację o wnoszeniu wpłat na rzecz Rady Rodziców podpisali Państwo podczas przyjmowania dziecka do szkoły w Straszynie i z tego tytułu są to składki obowiązkowe. Wysokość składki, tak jak w latach ubiegłych, wynosi 40 zł rocznie od rodziny.

Składki można opłacać na kilka sposobów podając imię i nazwisko ucznia oraz numer klasy szkoły podstawowej/gimnazjalnej, w której uczy się dziecko (lub dzieci):

·         w sekretariacie szkoły;

·         podczas zebrania klasowego u przedstawiciela Rady Rodziców;

·         u skarbnika - Pani Mirosławy Mumot - pracującej w kwiaciarni w pobliżu sklepu „Max&Xavier”;

·         przelewem na konto: Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Straszynie, ul. Starogardzka16, 83-010 Straszyn, 59 8335 0003 0100 1267 2000 0002 (Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim) z w/w dopiskiem.

Przypominamy, że opłacone składki, niezagospodarowane przez Radę do końca roku szkolnego, przechodzą na następny rok i stanowią dodatkowe środki do finansowania działań na rzecz dzieci uczących się w naszej szkole. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawianie propozycji w sprawie wykorzystania dotychczas zebranych oraz napływających funduszy. Chcemy, aby wspólnie zebrane pieniądze były wydatkowane z korzyścią dla naszych dzieci, na ustalone wspólnie cele.

Przypominamy, że każdy zainteresowany rodzic może zgłaszać swoje problemy dotyczące szkoły oraz przedkładać propozycje dotyczące finansowania przedsięwzięć szkolnych i uwagi do działalności Rady Rodziców:

- poprzez internet na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (strona internetowa:     

                                                                                                                     http://radarodzicow.xt.pl)

- poprzez wpis bezpośredni w księgę Rady Rodziców dostępną od poniedziałku 14.11.2011 na portierni głównej Szkoły Podstawowej.

Z poważaniem,

Rada Rodziców ZS Straszyn

 

2.     Omówienie ewentualnej zmiany tarcz szkolnych. W toku ożywionej dyskusji zwrócono uwagę na niejasną sytuację dotyczącą praw autorskich logo Zespołu Szkół w Straszynie, przy czym ostatecznie logo nie będzie na razie modyfikowane. Natomiast głosowaniu poddano dopuszczenie innej formy tarcz szkolnych - w postaci przypinanych do ubrań tarcz blaszanych. W głosowaniu nad dopuszczeniem formy tarczy przypinanej do ubrań obok obecnie stosowanej przyszywanej (materiałowej) opowiedziała się - za takim rozwiązaniem - większość z osób (Uchwała RR nr 3/2011-2012):

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

8

6

2

 

3. Skarbnik Pani Mirosława Mumot przedstawiła stan kasy RR na dzień 08.11.2011 r., której kwota łączna kwota wyniosła 3.492,17 zł.

 

Od początku roku szkolnego 2011-2012 wpłaty od rodziców w poszczególnych klasach były następujące:

- dla szkoły podstawowej: 0 B - 300 zł, 0 C - 40 zł, I C -40 zł, II A - 80 zł, II B - 40 zł, VI A - 40 zł;

- dla szkoły gimnazjalnej: III B - 40 zł.

 

Przychody w roku szkolnym 2011-2012 (rozliczenie za okres 07.09-07.11.2011 r.) wyniosły:

- w/w wpłaty rodziców 580 zł;

- sprzedaż tarcz 935 zł.

 

Wydatki w roku szkolnym 2011-2012 (rozliczenie za okres 07.09-07.11.2011 r.) wyniosły:

- zakup tarcz 720 zł;

- Dzień Nauczyciela 300 zł;

- zakup tarcz 220,15 zł;

- zakup druczków 6,80 zł.

 

4. W celu ustalenia hierarchii ważności planowanego wydatkowania pieniędzy w bieżącym roku szkolnym przedyskutowano poniższe propozycje zgłoszone przez rodziców:

1)      dofinansowanie wyjazdów na przedstawienia do teatru i na koncerty przynajmniej raz na semestr;

2)      organizacja lodowiska na terenie boiska szkolnego w okresie zimowym;

3)      zakup gier multimedialnych do świetlicy szkolnej przez nabycie czujnika ruchu połączonego z konsolą;

4)      finansowanie potrzeb dzieci i szkoły w zależności od wpłat rodziców w trzech grupach wiekowych: oddzielnie klasy 0-3 i klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz oddzielnie klasy I-III szkoły gimnazjalnej;

5)      zakup gier edukacyjnych do świetlicy;

6)      uruchomienie radiowęzła i nadawania uczniowskich audycji w czasie przerw lekcyjnych;

7)      stworzenie nowej sali komputerowej w szkole podstawowej

8)      dofinansowanie koncertów i przedstawień teatralnych wystawianych na miejscu w szkole;

9)      współuczestniczenie RR w imprezach sportowo-kulturalnych organizowanych w szkole

10)  finansowanie słodyczy dla dzieci i nauczycieli w dniu ich święta;

11)  dofinansowanie konkursów kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole w kwocie do 60 zł, pod warunkiem iż w danej grupie wiekowej zostały opłacone środki finansowe wystarczające na ich opłacenie.

 

Ocena w/w propozycji była poddana głosowaniu w trzystopniowej skali ważności (I - propozycja bardzo ważna, II - średnia, III - słaba). Wyniki głosowania powyższych propozycji są następujące:

 

 

Nr propozycji

Liczba głosów oddanych dla propozycji ocenionej jako

I - bardzo ważna

II - średnio ważna

III - słaba

1)

16

0

0

2)

14

2

0

3)

0

1

15

4)

14

2

0

5)

13

1

2

6)

9

7

0

7)

11

4

1

8)

12

3

1

9)

13

2

1

10)*

13

1

1

11)*

11

2

2

* - w tym głosowaniu uczestniczyło 15 osób

 

Poniżej propozycje uszeregowano w zależności od liczby oddanych głosów:

 

Nr propozycji

Liczba głosów dla propozycji ocenionej jako

I - bardzo ważna

II - średnio ważna

III - słaba

1)

16

0

0

2)

14

2

0

4)

14

2

0

10)*

13

1

1

5)

13

1

2

9)

13

2

1

8)

12

3

1

11)*

11

2

2

7)

11

4

1

6)

9

7

0

3)

0

1

15

 

Z wyjątkiem w/w propozycji nr 3) wszystkie propozycje zostały przyjęte do realizacji (w zależności od uzyskanych przychodów z wpłat rodziców) w następującej kolejności (Uchwała RR nr 4/2011-2012):

a)      dofinansowanie wyjazdów na przedstawienia do teatru i na koncerty przynajmniej raz na semestr (propozycja 1);

b)      organizacja lodowiska na terenie boiska szkolnego w okresie zimowym (propozycja 2);

c)      finansowanie potrzeb dzieci i szkoły w zależności od wpłat rodziców w trzech grupach wiekowych: oddzielnie klasy 0-3 i klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz oddzielnie klasy I-III szkoły gimnazjalnej (propozycja 4);

d)      finansowanie słodyczy dla dzieci i nauczycieli w dniu ich święta (propozycja 10);

e)      zakup gier edukacyjnych do świetlicy (propozycja 5);

f)        współuczestniczenie RR w imprezach sportowo-kulturalnych organizowanych w szkole (propozycja 9);

g)      dofinansowanie koncertów i przedstawień teatralnych wystawianych na miejscu w szkole (propozycja 8);

h)      dofinansowanie konkursów kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole w kwocie do 60 zł, pod warunkiem iż w danej grupie wiekowej zostały opłacone środki finansowe wystarczające na ich opłacenie (propozycja 11);

i)        stworzenie nowej sali komputerowej w szkole podstawowej (propozycja 7)

j)        uruchomienie radiowęzła i nadawania uczniowskich audycji w czasie przerw lekcyjnych (propozycja 6).

 

5. W związku ze zgłoszonym przez jednego z rodziców problemem braku kontroli jakości produktów sprzedawanych w sklepiku szkolnym, które mogą zagrażać zdrowiu dzieci, poddano dyskusji potrzebę jego funkcjonowania w szkole. Podobny problem był zgłaszany wcześniej, przy czym osoby prowadzące sklep nie dostosowały się do poprzedniej uchwały nr 9/2009/2010 z dnia 03.03.2010 r., w której podano warunki sprzedaży produktów w sklepiku szkolnym:

- zamieszczanie kompletnej listy produktów handlowych z cenami na stronie internetowej Zespołu Szkół w Straszynie;

- lista produktów miała być aktualizowana, co najmniej raz w semestrze;

- w/w produkty żywnościowe miały być świeże, codziennie kupowane w piekarni.

 

W związku z powyższym poddano głosowaniu propozycję zamknięcia sklepiku z produktami niewiadomego pochodzenia, nad którymi rodzice nie mają żadnej kontroli. Uchwała nr 5/2011-2012 dotycząca postulatu zamknięcia sklepiku szkolnego została przegłosowana większością głosów:

 

Za

Przeciw

Wstrzymujący

9

3

3

 

6. Przedstawiono informację o zgłoszeniu szkoły do Ogólnopolskiego Egzaminu Próbnego dla klas III gimnazjum przeprowadzanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach od 7 do 9 grudnia 2011r.

W tych dniach organizacja pracy szkoły zostanie zmieniona i dostosowana do wymogów obowiązujących przy przeprowadzaniu takich egzaminów. Szczegóły zostaną przedstawione na najbliższych spotkaniach klasowych w dniach 15, 16, 17 i 30.11.2011r. 

Propozycje ewentualnej pomocy przy organizacji zajęć zastępczych, tj. informacje o organizowanych imprezach, w których mogły by uczestniczyć nasze dzieci; prosimy zgłaszać do zarządu Rady Rodziców lub w sekretariacie szkoły.

 

7. Przedstawiono informację o oddaniu przez Panią Dyrektor do dyspozycji Rady Rodziców tablicy informacyjnej. Jest to pierwsza z tablic znajdujących się po lewej stronie od głównego wejścia do szkoły na przeciw portierni. Omówiono projekt wyglądu tablicy i zakres informacji mających się na niej pojawiać.

 

8. Ze względu na zmiany wprowadzone w komunikacji drogowej, omówiono sprawę bezpieczeństwa poruszania się dzieci i pojazdów na ulicy Jana Pawła II zlokalizowanej w pobliżu szkoły. Zwrócono uwagę na łamanie nowych przepisów przez osoby poruszające się samochodami (jazda "pod prąd" drogą jednokierunkową). Ustalono, że w przypadku nagminnego powtarzania się tych wykroczeń Rada Rodziców skieruje pismo do komisariatu policji z prośbą o zwiększenie zakresu kontroli danego odcinka i zastosowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa.

 Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z 05.10.2011 r.

 

            W pierwszej części zebrania Rady Rodziców (RR) odbyło się spotkanie z panią Dyrektor Lubicą Ząbkiewicz, w czasie którego poruszono następujące tematy:

 

1)      Informacja o rozliczeniu finansowania pochodzącego z 1% zwrotu podatku od osób fizycznych przekazanych na rzecz szkoły.

2)      Zgłoszenie przez panią Dyrektor zapotrzebowania na doposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, sali gimnastycznej oraz stworzenie drugiej pracowni komputerowej.

3)      Wskazanie miejsc przechowywania dokumentacji RR nowym członkom rady

4)      Poruszono temat sprawdzania upoważnień pozostawionych przez rodziców dotyczących odbioru dzieci ze świetlicy i klas młodszych. Wniosek zatwierdzony przez panią Dyrektor o przeniesieniu teczki (księgi) z upoważnieniami ze świetlicy na portiernię. Prośba o kontrolę dyrekcji nad sprawdzaniem upoważnień.

5)      Wniosek o utworzenie dodatkowego kółka z j. angielskiego dla klas I-III – pani Dyrektor potwierdziła, że ma jeszcze jedną wolną godzinę lekcyjną i sprawdzi możliwość przeznaczenia jej na ww. zajęcia pozalekcyjne.

6)      Zwrócono uwagę na częste spóźnienia do szkoły (po godzinie 8:15) – prośba o przedstawienie jej na wywiadówkach przez RR.

7)      Przedstawienie problemu dostarczania makulatury do szkoły we wskazanych godzinach. Wniosek – możliwość umówienia indywidualnych terminów z paniami woźnymi.

 

Po wyjściu pani Dyrektor zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

1)      Przedstawienie i dyskusja nad zasadami corocznego przedstawiania rozliczenia działalności RR:

 1.  
  • Propozycje zmiany terminów przedstawienia zestawienia  celów jakie RR realizowała w roku poprzednim z listopada na początek września.
  • Propozycja utworzenia wniosku o udostępnienie przez szkołę gabloty informacyjnej dla przedstawiania działalności RR, numerów kont i informacji doraźnych.
  • Propozycje podziałów procentowych z wpływów uzyskiwanych przez RR na założone cele.
  • Propozycja i dyskusja nad sposobem przekazywania informacji dla ogółu rodziców mające na celu zwiększenie efektywności ściągalności wpłat na RR. Wniosek przygotowanie przed najbliższą wywiadówką informacji pisemnej z rozliczeniem roku poprzedniego, wyznaczonym nowym celem. A na samej wywiadówce zebranie uwag dotyczących działalności RR w naszej szkole.

 

2) Na posiedzeniu RR wybrano nowy skład Prezydium spośród 19 obecnych na zebraniu przedstawicieli rodziców. Jednogłośnie wybrano Prezydium RR w składzie:

a) dla Szkoły Podstawowej:

            - Irena Narożnowska-Sudoł - przewodnicząca;

            - Iwona Mokwa-Tarnowska - wiceprzewodnicząca;

b) dla Gimnazjum:

            - Aneta Specylak - przewodnicząca;

            - Beata Rohde - wiceprzewodnicząca;

c) dla Zespołu Szkół (połączone Prezydium Szkoły Podstawowej i Gimnazjum):

            - Irena Narożnowska-Sudoł - przewodnicząca;

            - Aneta Specylak - przewodnicząca;

d) Mirosława Mumot - Skarbnik;

e) Marek Wiergowski – Sekretarz.

 

3) Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 1/2011-2012 (19 głosów za uchwałą przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących) w sprawie dofinansowania kuli dyskotekowej w kwocie 200 zł, o którą zabiegał Samorząd Szkolny ZS w Straszynie.

 

4) Przedstawienie terminów spotkań RR na obecny rok szkolny. Zaplanowano kolejne spotkania Rady Rodziców w sali nr 45 Gimnazjum o godzinie 18:00 w następujących terminach:

- 9 listopada (środa) 2011 r.

- 15 luty (środa) 2012 r.

- 4 kwietnia (środa) 2012 r.

- 6 czerwca (środa) 2012 r.

 


2010/2011

 Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 01.12.2010r.

 

1.      Dnia 01.12.2010r.odbyło się zebranie Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Straszynie. W zebraniu uczestniczyły 4 osoby.

 

2.      W trakcie obrad skarbnik Mirosława Mumot, przedstawiła stan finansowy Rady Rodziców na dzień 30.11.2010r. w kwocie 3560.09zł.

 

BILANS

- Z przeniesienia (rok szkolny 2009/2010) +1959.82zł

- Sprzedaż tarcz +640zł

- Wpłaty rodziców +2100zł (54 osoby)

- Odsetki dodatnie konta 11zł

 

WYDATKI

- Zakup tarcz -840zł

- Dzień nauczyciela -300zł

-Zakup druczków -10.82zł

 

WPŁATY

Szkoła Podstawowa:

 0A -140zł

 0B -180zł

 IA -80zł

 IB -220zł

 IC -160zł

 IIA -220zł

 IIB -80zł

 IIC -40zł

 IIIA -180zł

 IIIB -60zł

 IVA -40zł

 IVB -0zł

 VA -180zł

 VB -140zł

 VIA -0zł

 VIB -140ZŁ

 

Gimnazjum:

 IA -80zł

 IB -0zł

 IC -40zł

 IIA -20zł

 IIB -40zł

 IIC -20zł

 IIIA -0zł

 IIIB -0zł

 IIIC -40zł

 

3.  Rada Rodziców podjęła jednogłośnie uchwałę, dotyczącą dofinansowania konkursów szkolnych. Na każdy z konkursów przeznaczono po 60zł.

 

4.  W trakcie posiedzenia omawiano również następujące sprawy:

- Odśnieżanie dróg dojazdowych do szkoły ul.Jana Pawła i ul.Piaskowej.

Ulice te są nieregularnie odśnieżane, co zagraża bezpieczeństwu dzieci idących jak również jadących do szkoły.

- Kwestię otwarcia furtki, znajdującej się przy boisku szkolnym, aby uczniowie idący do szkoły mogli przechodzić przez boisko. Droga ta byłaby bezpieczniejsza, niż idąc zaśnieżoną i zalodzoną ulicą.

- Podjęto również dyskusję na temat świetlicy szkolnej. Zbliża się kolejny długi weekend. 6 stycznia mamy Święto Trzech Króli a 7 styczeń to dzień wolny od zajęć. Nie wszyscy z nas mogą wziąć kolejny dzień urlopu, aby zaopiekować się dzieckiem w domu. Dlatego też ustalono, aby w te dni wolne, wypadające po świętach, gdy nie ma zajęć lekcyjnych w szkole, świetlica była czynna.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców, ustalono na dzień 02.02.2011r. (pierwsza środa miesiąca), na godzinę 18-tą.

 

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 06-10-2010

 1. Dnia 06-10-2010 odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2010/2011 zebranie Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Straszynie. W zebraniu uczestniczyło 20 osób.
 2. Zebranie otworzyła Dyrektor Szkoły Lubica Ząbkiewicz informując o planowanym przeprowadzeniu przez Kuratorium nadzoru pedagogicznego w postaci ankietowania poszczególnych osób związanych ze szkołą (nauczycieli, uczniów oraz rodziców) w celu analizy procesów i efektów kształcenia jakie mają w szkole miejsce oraz omawiając bieżące problemy szkolne takie jak między innymi strój oraz fryzury uczniów, ich zachowanie i mające miejsce przypadki dewastacji oraz konsekwencji jakie z tego wynikają, zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz plany rozszerzenia oferty bufetu.
 3. Następnie członkowie Rady Rodziców wybrali spośród siebie następujących przedstawicieli:

Przewodniczący RR Szkoły Podstawowej – Irena Narożnowska-Sudoł

Z-ca Przewodniczącego RR SP – Iwona Mokwa-Tarnowska

Przewodniczący RR Gimnazjum – Józef Tarnowski

Z-ca Przewodniczącego RR Gimnazjum – Ewa Wieczyńska

Przewodniczący połączonych Rad –  Józef Tarnowski

Z-ca Przewodniczącego połączonych Rad – Irena Narożnowska-Sudoł

Skarbnik – Mirosława Mumot

Sekretarz – Ewa Skwarek

 1. Ustalono opłatę na Radę Rodziców na rok szkolny 2010/2011 w wysokości 40,00zł rocznie na rodzinę, przy czym opłata to jest dobrowolna i zachęcać należy do wpłaty chociaż symbolicznych kwot na rzecz RR bądź to jednorazowo czy miesięcznie.
 2. Omówiono problem zostawiania przez dzieci  tornistrów przed wejściem do stołówki szkolnej – tornistry te de facto pozostawione są bez nadzoru pomimo obecności na korytarzu nauczyciele dyżurującego. Jako, że miały miejsce przypadki kradzieży do rozpatrzenia pozostawiono pomysł pozostawiania tornistrów w klasach zamykanych przez nauczycieli na klucz.
 3. Dyskutowano również o potrzebie uprzątnięcia terenu pogorzeliska będącego w bliskim sąsiedztwie szkoły z ziemi ze względu na to, że może ona zawierać związki azbestu oraz o potrzebie przesunięcia chociaż o pół metra płotu wkoło tego terenu aby umożliwić swobodne dojście do szkoły. RR podjęła uchwałę o skierowaniu w tej sprawie odpowiedniego pisma do Zarządu Gminy.
 4. RR podjęła również uchwałę o wystosowaniu pisma do Wojewódzkiego Zarządu Komunikacji o ustawienie na  ulicy Starogardzkiej w Straszynie znaku ograniczenia prędkości do 40km/h. Omówiono również potrzebę zamontowania lustra ułatwiającego widoczność przy wyjeździe z ulicy Piaskowej na Jana Pawła II.
 5. W związku ze zbliżającym się świętem Edukacji Narodowej ustalono przygotowanie dla pracowników SP i Gimnazjum dwóch koszy ze słodyczami.
 6. Członkowie RR podali adresy e-mailowe w celu sprawniejszej komunikacji między sobą.
 7. Kolejne spotkanie RR ustalono na 1 grudnia 2010 (pierwsza środa miesiąca), na godzinę 18-tą.

 


2009-2010

 Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 04.11.2009 r.

 W dniu 04.11.2009 r. na posiedzeniu Rady Rodziców w Zespole Szkół w Straszynie wybrano w głosowaniu tajnym nowy skład Prezydium spośród 17 obecnych na zebraniu członków Rady. W skład Prezydium weszli:

- Józef Tarnowski - Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół;

- Irena Narożnowska-Sudoł - V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół;

- Iwona Mokwa-Tarnowska - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej;

- Magdalena Rakowska-Drab - V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej;

- Mirosława Mumot - Skarbnik;

- Marek Wiergowski – Sekretarz.

 Na posiedzeniu Rady Rodziców podjęto następujące uchwały:

1. Rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Straszynie mają prawo wchodzenia do szatni wraz z dziećmi.

Liczba głosów

za uchwałą

przeciw

wstrzymujących się

17

0

0

 2. Rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Straszynie mają prawo do wchodzenia na teren szkoły po wcześniejszym wpisaniu swoich danych osobowych i złożeniu podpisu do książki odwiedzin, która będzie dostępna na portierni.

Liczba głosów

za uchwałą

przeciw

wstrzymujących się

16

0

1

 3. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Straszynie mają mieć dostęp do szatni w czasie przerw lekcyjnych z uwagi na konieczność przygotowania pomocy dydaktycznych oraz duży ciężar plecaków.

Liczba głosów

za uchwałą

Przeciw

wstrzymujących się

16

0

1

 

 1. Należy niezwłocznie zainstalować zewnętrzny dzwonek z elektrozamkiem w budynku Gimnazjum w Straszynie oraz wyznaczyć osobę do jego obsługi w celu umożliwienia uczniom kontrolowanego wejścia do szkoły o dowolnej porze w czasie zajęć lekcyjnych. W wyjątkowych przypadkach do czasu zainstalowania dzwonka i wyznaczenia odpowiedniej osoby takie wejście powinno być umożliwione uczniom przez drzwi budynku Szkoły Podstawowej w Straszynie.

Liczba głosów

za uchwałą

przeciw

wstrzymujących się

16

0

1

 

W trakcie posiedzenia omawiano również sprawy wymagające interwencji dyrektora szkoły lub przedyskutowania w celu wypracowania w przyszłości środków zaradczych, które dotyczyły m.in.:

-        czasu włączania centralnego ogrzewania na początku sezonu grzewczego przy znaczącym spadku temperatury w czasie kilku kolejnych dni;

-        braku środków czystości (mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych) w toaletach na terenie szkoły;

-        konieczności unowocześnienia pracowni języka angielskiego w celu zwiększenia efektywności nauczania;

-        wprowadzenia półkolonii w okresie ferii zimowych (15-28 luty 2010 r.), również w formie odpłatnej;

-        konieczności zoptymalizowania planu zajęć lekcyjnych w celu uniknięcia nakładania się zajęć dodatkowych;

-        dopuszczenia strojów szkolnych w kolorystyce zbliżonej do obowiązujących.

 Protokół po odczytaniu został zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 02.12.2009 r.

 

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 02.12.2009 r.

 

W dniu 02.12.2009 r. na posiedzeniu Rady Rodziców w Zespole Szkół w Straszynie było obecnych 11 osób. Na posiedzeniu przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia z dnia 04.11.2009 r. oraz podjęto następujące uchwały:

 

 • Uchwała nr 5/2009/2010

W trybie pilnym powinna być otwarta w Zespole Szkół w Straszynie ogólnodostępna szatnia, ponieważ w szafkach nie mieszczą się pomoce edukacyjne razem z kurtkami i obuwiem. Szafki są za małe i zrobione z paździerzu, zatem nie nadają się do przechowywania przemoczonej odzieży i obuwia.

 

Liczba głosów

za uchwałą

przeciw

wstrzymujących się

11

0

0

 

 • Uchwała nr 6/2009/2010

Nauczyciele powinni dawać uczniom do domu klasówki/kartkówki lub kserokopie po ich ocenieniu, tak aby rodzice mogli się z nimi zapoznać. Uczeń ma obowiązek oddać klasówkę/kartkówkę lub kserokopię na następnej lekcji z danego przedmiotu. Rodzice nie mają obowiązku podpisywania klasówek/kartkówek. Koszt kserokopii pokrywa Rada Rodziców.

 

Liczba głosów

za uchwałą

przeciw

wstrzymujących się

11

0

0

 

 • Uchwała nr 7/2009/2010

Rodzice i osoby upoważnione mają prawo do osobistego odbioru uczniów ze świetlicy szkoły podstawowej.

 

Liczba głosów

za uchwałą

Przeciw

wstrzymujących się

11

0

0

 

W trakcie obrad skarbnik Mirosława Mumot przedstawiła stan finansowy Rady Rodziców na dzień 01.12.2009 r. w kwocie 1 221,33 zł. Z funduszu Rady Rodziców zakupiono 350 szt. tarcz szkolnych na kwotę 2 220,40 zł, a sprzedano 294 szt. na kwotę 2 058 zł.

 

W trakcie posiedzenia omawiano również następujące sprawy:

-        celowości stosowania i wystawiania punktacji za zachowanie uczniów; zwrócono uwagę iż system punktacji niekiedy jest stosowany instrumentalnie przez nauczycieli i uczniów stając się zaprzeczeniem funkcji wychowawczej, jaką miał spełniać.

-        zgłoszono potrzebę utworzenia harcówki;

-        postulowano wprowadzenie w Zespole Szkół w Straszynie koloni lub półkoloni w czasie ferii zimowych;

-        wystosowano prośbę do Pani Dyrektor o pisemne ustosunkowanie się do dotychczas podjętych przez Radę Rodziców uchwał;

-        przedstawiono podanie Pani Małgorzaty Nowakowskiej, opiekuna Koła Scrabblowego, o dofinansowanie wyjazdu jego członków do Warszawy w dniu 5 grudnia 2009 r. na ogólnopolski mikołajkowy turniej scrabblowy w kwocie 500 zł.

-        dokonano korekty pisma do rodziców w sprawie działalności Rady Rodziców. Wersja poprawiona jest następująca:

Szanowni Rodzice,

Powoływanie Rady Rodziców po zmianie ustawy o systemie oświaty stało się obowiązkiem w każdej szkole. Z uwagi na fakt, że Rada Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie wspiera działalność statutową szkoły oraz działa na rzecz naszych dzieci, zwracamy się do Państwa o opłacenie składki na rzecz Rady. Optymalna wysokość składki, tak jak w latach ubiegłych, ustalona na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym to 40 zł rocznie od rodziny, czyli tylko 4 zł miesięcznie. Składki można opłacać na kilka sposobów podając imię i nazwisko ucznia oraz numer klasy szkoły podstawowej/gimnazjalnej, w której uczy się dziecko (lub dzieci): • w sekretariacie szkoły; • podczas zebrania klasowego; • u przedstawiciela Rady Rodziców • u skarbnika Rady Rodziców - Pani Mirosławy Mumot - pracującej w sklepie z kwiatami na piętrze budynku sklepu „Max&Xavier”; •  oraz przelewem na konto: Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Straszynie, ul. Starogardzka16, 83-010 Straszyn, 59 8335 0003 0100 1267 2000 0002 (Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim) z w/w dopiskiem. Przypominamy, że opłacone składki, niezagospodarowane przez Radę do końca roku szkolnego, przechodzą na następny rok i stanowią dodatkowe środki do finansowania działań na rzecz dzieci uczących się w naszej szkole. Tak jak w zeszłym roku 10% opłaconych przez klasę składek na Radę Rodziców powróci jako „pieniądze klasowe” z przeznaczeniem na dowolny cel dla każdej klasy. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawianie propozycji w sprawie wykorzystania dotychczas zebranych oraz napływających funduszy. Chcemy, aby wspólnie zebrane pieniądze były wydatkowane z korzyścią dla naszych dzieci, na ustalone wspólnie cele.

Przypominamy, że od ubiegłego roku szkolnego uruchomiony jest adres internetowy, na który każdy zainteresowany może zgłaszać swoje problemy dotyczące szkoły oraz przedkładać propozycje dotyczące finansowania przedsięwzięć szkolnych i uwagi do działalności Rady Rodziców: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z poważaniem,

Rada Rodziców ZS Straszyn 

 Powyższy protokół po odczytaniu został zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 06.01.2010 r. 

 

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 03.03.2010 r.

 

W dniu 03.03.2010 r. na posiedzeniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie było obecnych 8 osób, przedstawicieli rodziców.

Na zebraniu została przedstawiona prośba właścicielki sklepiku szkolnego o zgodę na sprzedaż dla uczniów następujących produktów żywnościowych: zapiekanka, spody do zapiekanek, hamburger, hamburger duży, hot-dog, hot-dog duży, buła z parówką, pizza, kapuśniaki, paluch serowy, drożdżówki, pączki. Produkty te wg deklaracji podanej w podaniu nie będą mrożonkami, ale codziennie będą przywożone świeże produkty z piekarni „Królewiczanka” z Kamienicy Królewskiej.  Po dyskusji została podjęta poniższa uchwała:

 • Uchwała nr 9/2009/2010

w sprawie zgody na sprzedaż produktów żywnościowych w sklepiku szkolnym

§1

Rada Rodziców wyraża zgodę na wprowadzenie produktów żywnościowych z przedstawionej w dniu 03.03.2010 r. listy produktów sklepiku szkolnego pod następującymi warunkami:

- zamieszczenia kompletnej listy produktów handlowych z cenami na stronie internetowej Zespołu Szkół w Straszynie;

- lista produktów powinna być aktualizowana, co najmniej raz w semestrze;

- w/w produkty żywnościowe powinny być świeże, codziennie kupowane w piekarni.

 

Liczba głosów

Za uchwałą

Przeciw

Wstrzymujących się

6

2

0

 

Skarbnik Mirosława Mumot przedstawiła w swoim piśmie stan finansowy Rady Rodziców na dzień 25.02.2010 r. w kwocie 4 152,15 zł. Wpłaty rodziców w roku szkolnym 2009/2010 wynoszą 3 120 zł, przy czym poszczególne wpłaty są następujące:

 

Szkoła

Klasa

Wartość składki, zł

Podstawowa

0 A

310

0 B

180

1 A

240

1 B

210

1 C

40

2 A

136

2 B

250

3 A

160

3 B

180

4 A

300

4 B

140

5 A

0

5 B

200

6 A

100

6 B

90

Gimnazjum

I A

160

I B

180

I C

20

II A

40

II B

20

II C

160

III A

40

III B

20

 

Do Rady Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie wpłynęły cztery wnioski w sprawie finansowania działalności kół zainteresowań oraz imprez kulturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

 

Lp.

Data zgłoszenia

Osoba i organizacja

Treść wniosku

1

05.11.2009 r.

Małgorzata Nowakowska, opiekun koła scrabblowego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o sfinansowanie biletów PKP dla uczestników ogólnopolskiego mikołajkowego turnieju scrabblowego, który odbędzie się 5 grudnia 2009r. w Warszawie – w tym celu proszę o kwotę 500 zł.

2

18.01.2010 r.

Joanna Kleinzeller, nauczyciel-bibliotekarz

Zwracam się z prośbą o sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną. W bieżącym roku biblioteka organizuje 2 konkursy, ich celem jest zachęcenie uczniów do odwiedzania biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa:

1. Konkurs lektorski - "Wielkie czytanie Mikołajka" - chciałybyśmy nagrodzić po 4 osoby w 2 grupach wiekowych, potrzebujemy zatem 8 nagród książkowych (cztery dla klas 4-6, cztery dla gimnazjum). Konkurs odbędzie się 4 lutego 2010.

2. Konkurs na zakładkę do książki - nagrody dla trzech grup wiekowych: klasy 1-3 sp, 4-6 sp oraz gimnazjum. Potrzebnych byłoby około 12 nagród. Konkurs planowany jest na marzec.

Sądzę, że najlepszą formą nagradzania uczestników konkursów byłyby książki, zatem proszę o uwzględnienie tej formy nagradzania przy rozpatrywaniu mojej prośby.

3

03.03.2010 r.

Agnieszka Kryger, w imieniu nauczycieli języków obcych

Dzień Języków Obcych w dniu 19 marca 2010 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyznanie środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. Nagrody otrzymają uczniowie klas, które zdobędą najwięcej punktów podczas Dnia Języków Obcych 19 marca 2010 roku. Zależy nam, by nagrodzić zaangażowanie  i pracę dzieci oraz zachęcić uczniów do nauki poprzez zabawę. Planujemy ciekawe konkursy, przedstawienie, zabawy oraz prezentację piosenek w wykonaniu uczniów nauczania zintegrowanego. Chcielibyśmy osobno nagrodzić uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. (...)

4

03.03.2010r.

Monika Osińska, polonistka

Skarbnik Mirosława Mumot poinformowała o przedstawieniu faktury w kwocie 160,49 zł za konkurs recytatorski zorganizowany przez polonistkę Monikę Osińską.

 

Z uwagi na bardzo małe wpływy finansowe w bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców postanowiła ograniczyć wydatki na działalność kół zainteresowań i imprez kulturalnych. W związku z w/w otrzymanymi wnioskami Rada Rodziców podjęła poniższe uchwały:

 • Uchwała nr 10/2009/2010

w sprawie dofinansowania działalności koła scrabblowego w ZS w Straszynie (wniosek Małgorzaty Nowakowskiej, opiekuna koła scrabblowego z dnia 05.11.2009 r.)

§1

Rada Rodziców nie przyznaje w br. pieniędzy na sfinansowanie biletów PKP dla uczestników ogólnopolskiego mikołajkowego turnieju scrabblowego.

Liczba głosów

za uchwałą

Przeciw

Wstrzymujących się

8

0

0

 

 • Uchwała nr 11/2009/2010

w sprawie dofinansowania konkursu recytatorskiego w ZS w Straszynie (wniosek Joanny Kleinzeller, nauczyciela-bibliotekarza z dnia 18.01.2010 r.)

§1

Rada Rodziców przyznaje kwotę 200 zł na sfinansowanie konkursu recytatorskiego dzieci szkoły podstawowej klas 0-3. Nagrody mają być wręczone na koniec roku szkolnego.

Liczba głosów

za uchwałą

Przeciw

Wstrzymujących się

8

0

0

 

 • Uchwała nr 12/2009/2010

w sprawie dofinansowania imprezy „Dzień Języków Obcych” w ZS w Straszynie (wniosek Agnieszki Kryger, w imieniu nauczycieli języków obcych, z dnia 03.03.2010 r.)

§1

Rada Rodziców przyznaje 550 zł na sfinansowanie imprezy „Dzień Języków Obcych” dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.

Liczba głosów

za uchwałą

Przeciw

Wstrzymujących się

8

0

0

 

 • Uchwała nr 13/2009/2010

w sprawie sfinansowania konkursu recytatorskiego zorganizowanego przez polonistkę Monikę Osińską (wniosek z dnia 03.03.2010 r.)

§1

Rada Rodziców przyznaje 160,49 zł na sfinansowanie konkursu recytatorskiego zorganizowanego przez polonistkę Monikę Osińską.

Liczba głosów

za uchwałą

Przeciw

Wstrzymujących się

8

0

0

 

 

W trakcie posiedzenia omawiano również regulamin oraz formularz anonimowej ankiety pt. „Belfer roku 2010”, które zostały załączone do poniższej uchwały. Po dyskusji ankieta i jej regulamin został przyjęty w postaci uchwały:

 • Uchwała nr 14/2009/2010

w sprawie przeprowadzenia anonimowej ankiety w ZS w Straszynie pt. „Belfer roku 2010” wśród uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 szkoły gimnazjalnej

§1

Rada Rodziców zgadza się na przeprowadzenie anonimowej ankiety w trybie określonym w regulaminie anonimowej ankiety pt. „Belfer roku 2010” (załącznik nr 1) oraz zatwierdza wzór anonimowej ankiety (załącznik nr 2)

Liczba głosów

za uchwałą

Przeciw

Wstrzymujących się

8

0

0

 Następne spotkanie Rady Rodziców ustalono na dzień 5 maja 2010 roku.

 

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z 05.05.2010 r.

 

 

W dniu 05.05.2010 r. o godz. 18:00 na posiedzeniu Rady Rodziców w Zespole Szkół w Straszynie było obecnych 8 osób. Na posiedzeniu przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia z dnia 03.3.2010 r.

W trakcie obrad skarbnik Mirosława Mumot przedstawiła stan finansowy Rady Rodziców na dzień 05.05.2010 r. w kwocie 3 918,33 zł. Wpłaty rodziców w roku szkolnym 2009/2010 wynoszą 3 636 zł, przy czym poszczególne wpłaty są następujące:

 

Szkoła

Klasa

Wartość składki, zł

10% wartości

Podstawowa

0 A

310

31

0 B

180

18

1 A

240

24

1 B

210

21

1 C

80

8

2 A

136

13,6

2 B

270

27

3 A

160

16

3 B

180

18

4 A

300

30

4 B

140

14

5 A

240

24

5 B

200

20

6 A

100

10

6 B

90

9

Gimnazjum

I A

240

24

I B

180

18

I C

20

2

II A

40

4

II B

20

2

II C

200

20

III A

40

4

III B

60

6

 

Do Rady Rodziców Zespołu Szkół w Straszynie wpłynęły dwa wnioski w sprawie sfinansowania imprez kulturalno-oświatowych w roku szkolnym 2009/2010:

Lp.

Data zgłoszenia

Osoba i organizacja

Treść wniosku

1

25.03.2010 r.

Henryka Pajka, nauczyciel nauczania zintegrowanego

Proszę o dofinansowanie Szkolnego Konkursu Ortograficzno-Gramatycznego dla uczniów klas II-III nauczania zintegrowanego w kwocie 150 zł. Przyznane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dyplomów i nagród dla uczestników konkursu.

2

19.04.2010 r.

Grażyna Zawacka, nauczyciel nauczania zintegrowanego

Prosimy o dofinansowanie Szkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów kl. II-III nauczania zintegrowanego w kwocie 130 zł. Przyznane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dyplomów i nagród dla uczestników konkursu.

 

W związku z w/w otrzymanymi wnioskami Rada Rodziców podjęła poniższe uchwały:

 

 • Uchwała nr 15/2009/2010

w sprawie dofinansowania Szkolnego Konkursu Ortograficzno-Gramatycznego dla uczniów klas II-III nauczania zintegrowanego w ZS w Straszynie (wniosek Henryki Pajki z dnia 25.03.2010 r.)

§1

Rada Rodziców przyznaje 150 zł na sfinansowanie Szkolnego Konkursu Ortograficzno-Gramatycznego dla uczniów klas II-III nauczania zintegrowanego w ZS w Straszynie

Liczba głosów

za uchwałą

Przeciw

Wstrzymujących się

8

0

0

 

 • Uchwała nr 16/2009/2010

w sprawie dofinansowania Szkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas II-III nauczania zintegrowanego w ZS w Straszynie (wniosek Grażyny Zawackiej z dnia 19.04.2010 r.)

§1

Rada Rodziców przyznaje 130 zł na sfinansowanie Szkolnego Konkursu Ortograficzno-Gramatycznego dla uczniów klas II-III nauczania zintegrowanego w ZS w Straszynie

Liczba głosów

za uchwałą

Przeciw

Wstrzymujących się

8

0

0

 

W związku z planowanymi w czerwcu br. imprezami kulturalno-oświatowymi podjęto również poniższe uchwały:

 

 • Uchwała nr 17/2009/2010

w sprawie dofinansowania imprez związanych z obchodami Dnia Dziecka

§1

Rada Rodziców przyznaje 500 zł na sfinansowanie zakupu słodyczy z okazji obchodów Dnia Dziecka w ZS w Straszynie

Liczba głosów

za uchwałą

Przeciw

Wstrzymujących się

8

0

0

 

 • Uchwała nr 18/2009/2010

w sprawie sfinansowania nagród książkowych dla najlepiej uczących się uczniów w ZS w Straszynie

§1

Rada Rodziców przyznaje kwotę do 1500 zł na sfinansowanie zakupu nagród książkowych dla najlepiej uczących się uczniów w ZS w Straszynie (nie więcej niż 60 zł na każdą klasę), które zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

Liczba głosów

za uchwałą*

Przeciw

Wstrzymujących się

10

0

0

* - w trakcie zebrania skład Rady Rodziców uległ zwiększeniu do 10 osób

 

W związku z bardzo opóźnionym zgłaszaniem wniosków do Rady Rodziców o dofinansowanie w bieżącym roku szkolnym podjęto również poniższą uchwałę:

 • Uchwała nr 19/2009/2010

w sprawie czasu zgłaszania wniosków do Rady Rodziców o dofinansowanie

§1

Rada Rodziców uprzejmie prosi organizatorów imprez i konkursów kulturalno-oświatowych, aby wnioski o dofinansowanie w przyszłym roku szkolnym 2010/2011 były zgłaszane nie później niż do końca października 2010 roku. Po tym terminie wnioski takie mogą nie być rozpatrywane.

Liczba głosów

za uchwałą*

Przeciw

Wstrzymujących się

10

0

0

* - w trakcie zebrania skład Rady Rodziców uległ zwiększeniu do 10 osób

 

Tego samego dnia o godzinie 19:00 na zaproszenie Rady Rodziców przyszli nauczyciele (przedstawiciele Rady Pedagogicznej) wraz z Panią Dyrektor - Lubicą Ząbkiewicz. Głównym tematem była możliwość przeprowadzenia anonimowej ankiety pt. „Belfer roku 2010”, której projekt został wcześniej negatywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. W wyniku dyskusji dotyczącej celu i formy ankiety doszło do następującego uzgodnienia: ankieta z pytaniami zaproponowanymi przez Radę Rodziców została zastąpiona przez anonimowe wybory maksymalnie 3 najlepszych nauczycieli i uzasadnieniem takiego wyboru (wstępnie zaproponowano pytanie: „Wymień maksymalnie 3 najlepszych według Ciebie nauczycieli naszej szkoły i podaj, dlaczego ich wybrałeś”). Przygotowaniem pytania i przeprowadzeniem wyborów ma się zająć Samorząd Uczniowski pod nadzorem nauczycieli i przy udziale dwóch obserwatorów – przedstawicieli Rady Rodziców (jako obserwatorów Rada Rodziców wybrała Joannę Klik i Marka Wiergowskiego). Termin wyborów „Belfra roku 2010” uzgodniono na poniedziałek 31.05.2010 r., a ogłoszenie wyników i przyznanie ewentualnie nagród dla 3 najlepszych nauczycieli odbędzie się na zakończenie roku szkolnego 2009/2010. 

 


2008/2009

 Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2008/2009:

1. W roku szkolnym 2008/2009 uruchomiliśmy stronę internetową Rady Rodziców, której nadrzędnym celem była poprawa komunikacji między rodzicami Zespołu Szkół w Straszynie. Cel ten został częściowo osiągnięty. Strona nie jest jeszcze w pełni przystosowana do wymiany informacji tak, jakbyśmy tego chcieli. Mamy nadzieję, że sytuacja ta wkrótce ulegnie poprawie.

2. Od początku bieżącego roku szkolnego działa też adres internetowy Rady Rodziców, który znacznie poprawił zarówno jakość komunikacji między członkami Rady oraz wymiany informacji między Radą Rodziców a Zespołem Szkół.

3. Rozpoczęliśmy „tradycję” przekazywania 10% składek z Rady Rodziców na poczet pieniążków klasowych. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do poprawy wysokości wpływów ze składek a jednocześnie zwiększy możliwości Rady w dofinansowaniu wydarzeń szkolnych z udziałem naszych dzieci.

4. Zrezygnowaliśmy z finansowania wody Nestle, której koszty wynosiły 40% wszystkich wydatków Rady a głosy rodziców i dzieci sugerowały, że woda jest w większości przypadków słabo dostępna dla uczniów.

5. Podjęliśmy szereg uchwał, m.in. w sprawie:

a. Jednolitego stroju obowiązującego w szkole

b. Likwidacji karty zachowań

6. Dofinansowaliśmy następujące wydarzenia szkolne:

a. Konkursy:

 • ortograficzno-gramatyczny klas II-III SP
 • plastyczny dla klas 0-III SP
 • matematyczny dla klas II-III SP oraz IV-VI SP
 • czytelniczy
 • recytatorski dla klas 0-III SP
 • lektorski organizowany przez bibliotekę szkolną

b. Międzyszkolny turniej scrabble

c. Bilety na przedstawienia w Akademii Muzycznej w Gdańsku dla uczniów klas I-III SP oraz I-III Gimnazjum

d. Dzień Ziemniaka

7. Na podstawie otrzymanych informacji, wydaliśmy pozytywną opinię w sprawie ustawienia na terenie szkoły szafy z napojami i słodyczami, ze względu na małą różnorodność oferty sklepiku szkolnego oraz niedogodne godziny jego funkcjonowania (SP)

 

 

 

 

Zmieniony ( Czwartek, 29 Styczeń 2015 22:39 )